Försvarsmakten konstaterar trolig undervattensverksamhet

Den underrättelseoperation som nu har pågått i drygt två dygn i Stockholms skärgård bygger på flera trovärdiga observationer. Under de senaste dagarna har iakttagelser gjorts på tre platser. Försvarsmakten bedömer alla som mycket trovärdiga. 

Bild från presskonferensen 19 oktober.
Bild från presskonferensen 19 oktober.
Foto: Privatperson

− Det innebär att underrättelseoperationen nu syftar till att kunna bekräfta främmande undervattensverksamhet, säger konteramiral Anders Grenstad, Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef.

Försvarsmakten konstaterar att det är troligt att det pågår främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. Det är den näst högsta verifikationen på Försvarsmaktens egen bedömningsskala och det innebär att operationen fortsätter. Försvarsmaktens bedömning bygger också på flera iakttagelser genom åren i ett och samma område vid Kanholmsfjärden.
− Jag kan inte kommentera dessa iakttagelser i detalj, utan konstaterar genom detta mönster att det här området är av intresse för främmande makt.

Försvarsmakten har flyttat operationsområdet något sydvart men operationens storlek förblir oförminskad. Försvarsmakten vill dock understryka att detta inte är en ubåtsjaktoperation där syftet är att med vapenmakt nedkämpa en motståndare.

Av den information som idag finns tillgänglig kan Försvarsmakten inte dra den slutsats som media gör om en skadad rysk ubåt. Försvarsmakten har ingen information om nödsändning eller att en nödfrekvens har använts.
− Vad gäller observationer av undervattensverksamhet generellt så är det mycket komplicerat. I flera fall kan en händelse baseras på en enstaka observation och Försvarsmaktens uppfattning är att verksamheten gagnas bäst av att enbart offentligt kommunicera bekräftade observationer. Detta är mycket sällsynt, säger Anders Grenstad.

Bild i högupplöst format

Bildspelet som visades på presskonferensen och som kunnats hämtas här, är borttaget, men läggs tillbaka när det uppdaterats och är korrekt.