100 flak och containrar = ett sjukhuskompani

100 flak och containrar, så mycket plats behövs för att transportera allt vad första sjukhuskompaniet behöver för att genomföra sina uppgifter i slutövningen Joint Action 2014. Det är den sista stora övningen innan kompaniet den första januari 2015 ställs i beredskap i den Nordiska stridsgruppen, Nordic Battle Group, NBG 15.

Taggad personal i väntan på att ge sig av förra veckan. Från vänster Jens Serrestam, chef för stabsplutonen, Jerker Schmidt, pastor, Fidde Arasimowicz, ställföreträdande chef för logistikplutonen samt Marcus Carlheim, tekniker på stabsplutonen. Foto: Ali Ravan/Försvarsmakten

Under förra veckan lämnade de sista lastbilarna Göteborgs garnison i konvoj för transport till målet Uppsala och Ärna flygfält. Här ska första sjukhuskompaniet vara uppsatt och fungera under övningen.  Transporterna har skett i omgångar under en period på tre veckor.  Logistiskt är det en utmaning att förflytta hela kompaniet, som kan beskrivas som ett samhälle i miniformat, med medicinsk utrustning, tält, fordon, elverk och mycket annat.

Nu är merparten av tälten uppsatta med materiel på plats och i nästa vecka börjar övningen.

Försvarsmakten har två sjukhuskompanier med var sitt fältsjukhus, vars medicinska del är ungefär lika stor som en fotbollsplan. För att vara flexibelt är fältsjukhuset uppbyggt av moduler så att det kan göras större eller mindre efter behov. Tanken är att det ska kunna sättas upp var som helst i världen. Det första kompaniet, som ingår i NBG 15, är färdigbemannat. Det andra kompaniet börjar anställa personal under 2015.

Karta