På jakt efter ammunition

I stridsledningscentralen, eller diket som man kallar det ombord på HMS Spårö, pågår febril verksamhet. Sonarbilderna analyseras i jakten på att finna ammunition som sänkts i Trälhavet utanför Åkersberga. Röjdykarna ombord ska inom kort dyka ner på 25 meter där sonaren har gett utslag på att det eventuellt kan finnas ammunition.

Röjdykarna kan dyka direkt från HMS Spårö eller från ribb. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Dykdjupet avgör hur länge som röjdykarna kan jobba under ytan. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Rekrytering av nya röjdykare pågår. Nästa utbildningsstart är i januari 2015. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
DDSS, Digital Documentation and Sensor System, är ett nytt portabelt ledningssystem med kamera, sonar och karta som röjdykarna kan använda under ytan. Systemet är möjliggör att mer information och mer exakt information kan inhämtas. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Vädret kan man inte klaga på under operationen. Tydligen fanns det mer att önska av sikten på botten. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
UVEN är en undervattensfarkost som används till att lokalisera och oskadlggöra ammunition. Trots högteknologisk utrustning så är ibland en röjdykares förmåga den mest effektiva. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Under 60-talet sänktes instabil ammunition i Trälhavet. Ammunitionen var tänkt att användas om Sverige skulle dras in i kriget och den metoden som användes då var att sänka den i olika sjöar runt om i Sverige. Denna metod används inte idag.

Peder Hermansson är röjdykare och dykofficer ombord på HMS Spårö, han har stor erfarenhet av att hitta och oskadliggöra ammunition.

– Av de 165000 minorna som lades ut under första och andra världskriget bedömer man att ca 50000 finns kvar runt om på Östersjöns botten så jag är inte direkt orolig att bli arbetslös. Mycket av våra uppgifter är att jobba med skarp ammunition. Spränga ammunition har jag inte tröttnat på än trots 14 år inom yrket, säger Peder och ler.

Idag avslutas miljöoperationen som pågått under två veckor där totalt fyra minröjningsfartyg deltagit och letat ammunition runt om vid Sveriges kustremsa. I princip alla Östersjöländer samarbetar för att lokalisera och oskadliggöra gamla minor. Inget land lägger officiellt i nya minor på sitt sjöterritorium.

– Minor är ett otroligt effektivt vapen som är relativt billigt och fördröjer en eventuell motståndare. I nutid har minor används båda i konflikterna i Irak och Libyen. Det krävs inte särskilt mycket utbildning för att lägga ut minor, däremot är erfarenhet och kompetens ett måste för att genomföra säker och effektiv minröjning, säger Ludvig Adielsson som är sekond ombord på HMS Spårö.

Ammunitionen som döljer sig i Trälhavet sänktes styckevis och ligger på allt mellan 10 till 55 meters djup, dolt i dyn och spritt över en stor yta.

– Trälhavet har en otroligt porös botten och man får gräva en del för att nå en fast yta.  Ammunitionen har legat under en lång tid och har grävt ner sig i dyn så utan högteknologisk utrustning så är chansen att hitta den mycket liten, säger Peder.

Minor och ammunition måste alltid hanteras varsamt. Riskerna med explosiva ämnen finns alltid, även fast den har legat på botten under många år. Uppgiften under dessa två veckor har varit att lokalisera ammunitionen och inhämta information om status. Bedöms risken som hög för miljö och omgivningen kommer andra åtgärder vidtas.

Just nu pågår en multinationell övning, Northern Coasts, i östersjön. I övningen deltar ett antal minröjningsfartyg från olika länder, däribland även svenska minröjningsfartyg. Under övningen kommer ett antal skarpa sjöminor att hittas och oskadliggöras. Som sagt, sjöminor finns det gott om runt om på Östersjöns botten.