Övar på att ingripa vid kränkning av svenskt territorium

Under torsdagen och fredagen övar cirka 300 soldater ur Dalarnas hemvärn på olika platser i Stockholm. En del av övningen äger rum på Skå flygfält utanför Drottningholm.
– Vi övar ingripande vid kränkning under fred och neutralitet, IKFN, säger övningsledaren kapten Stefan Pettersson.

Ett kompani ur Dalregementsgruppen övar IKFN på Skå flygfält utanför Drottningholm
Hemvärnssoldaterna lämnar över sin dokumentation av händelsen och svarar på frågor från polisen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ett kompani ur Dalregementsgruppen övar IKFN på Skå flygfält utanför Drottningholm
Flygplanet blockeras så att det inte kan lämna platsen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ett kompani ur Dalregementsgruppen övar IKFN på Skå flygfält utanför Drottningholm
Några soldater avdelas till att bevaka omgivningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ett kompani ur Dalregementsgruppen övar IKFN på Skå flygfält utanför Drottningholm
En besättningsman omhändertas. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ett kompani ur Dalregementsgruppen övar IKFN på Skå flygfält utanför Drottningholm
En besättningsman öppnar eld mot soldaterna som ger moteld och lägger första förband på den skadade mannen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ett kompani ur Dalregementsgruppen övar IKFN på Skå flygfält utanför Drottningholm
Hemvärnssoldater skyndar fram till flygplanet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ett kompani ur Dalregementsgruppen övar IKFN på Skå flygfält utanför Drottningholm
Ett kompani med hemvärnssoldater tar lunchpaus efter avklarat övningsmoment. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ett kompani ur Dalregementsgruppen övar IKFN på Skå flygfält utanför Drottningholm
Ställföreträdande plutonchefen Andreas Lagerkvist tycker att övningen var realistisk och lärorik. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

IKFN är en förordning som reglerar vilket lagstöd Försvarsmakten har och vilka åtgärder man får vidta om svenskt territorium kränks under fredstid.

– I det här övningsmomentet har ett utländskt flygplan utan tillstånd flugit in i Sverige och varit tvunget att landa på en svensk flygplats. En av besättningsmännen har flytt från platsen, en annan har öppnat eld mot vår personal och en tredje vill ha asyl, säger kapten Stefan Pettersson.

Övningsmomentet innebär att hemvärnssoldaterna ställs inför en komplex situation där de snabbt måste fatta rätt beslut utifrån gällande lagar och förordningar.

– Soldaterna har blockerat flygplanet så att det inte kan lämna platsen. De har upprättat inre och yttre spärrar så att obehöriga varken ta sig in eller ut och de har visiterat personalen och omhändertagit vapen. Besättningsmännen som flydde har spårats upp med hund. Allt har dessutom dokumenterats och överlämnats till civil polis, säger Stefan Pettersson.

Bevakar, skyddar och försvarar

Syftet med övningen i Stockholm är att Hemvärnet ska övas i att förstärka skyddet av infrastruktur och verksamhet som är viktig för att samhället ska fungera. Om säkerhetsläget i Sverige försämras ska Hemvärnet snabbt kunna sättas in och skydda samhället och dess invånare.

– Det här är en av de uppgifter som vi ska kunna lösa. IKFN-förordningen som vi utgår från i övningen gäller tills dess att regeringen förklarar att det är krig. Och så länge den gäller är det polisen som har huvudansvaret, säger Stefan Pettersson.

– Händelseförloppet kändes verkligt och det har varit en bra övning där vi haft ett nära samarbete med polis och militärpolis, säger Andreas Lagerkvist som är ställföreträdande plutonchef på övningen.

Den pågående hemvärnsövningen, är den andra i Stockholm på kort tid. Förrförra veckan övade cirka 700 hemvärnssoldater på olika platser i Stockholm då Rikshemvärnschefens insatsövning genomfördes under ledning av Stockholms hemvärn och med stöd av krigsförbandet Militärregion mitt som leder insatser och samverkar med regionala och civila aktörer inom hela konfliktskalan – från fred till kris och krig.