Hemvärnsförband mobiliserar

I veckan mobiliserades cirka 350 Hemvärnssoldater, de hade fått inkallelseorder för att inställa sig vid förbandet. I olika omgångar ryckte personalen in, lite beroende på vilken befattning de hade. Ganska omgående efter inrycket började enheterna att lösa olika uppgifter, allt ifrån planering till bevakningsuppgifter.

Hemvärnssoldaten Maria Skoglund, berättade för försvarsministern Karin Enström om hennes uppgifter som kokgruppchef på Hemvärnsbataljonen. Försvarsministern var mycket intresserad av att ta del av soldaternas erfarenheter och åsikter. Chefen för Amfibieregementet, överste Peder Ohlsson följde också övningen (höger i bild). Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Det har skett en stor utveckling de senaste åren både vad gäller utrustning men också personellt Foto: Per Sedin/Försvarsmakten

Det var 29. Hemvärnsbataljonen som hade fått inkallelseorder, men den här gången var det dock en övning. 

– Det finns flera syften med övningen, den ena är att pröva mobiliseringsplanerna för att se att de i praktiken fungerar. Det andra är att öva bataljonen i sin helhet, det vill säga alltifrån bataljonchefen ner till enskild soldat ska övas i deras befattningar såväl som att olika funktioner ska övas. Tidigare övningar har fokus varit på att utbilda och öva olika plutoner eller kompanier ingående i bataljonen, under den här övningen fokuserar vi på att hela bataljonen ska bli samövade, sa överstelöjtnant Adam Camél, chef för utbildningsgrupp Södertörn

Moderna användbara förband

Hemvärnet har genomgått en stor förändring de senaste åren. Många har fortfarande en vanföreställning om att Hemvärnet består av äldre herrar som springer runt i skogen och kokar ärtsoppa. Bilden kunde inte vara mer felaktig, förvisso äts det fortfarande ärtsoppa ute i fält, men där upphör likheterna. I dag har Försvarsmakten moderna och välutbildade Hemvärnsförband som kan lösa en stor variation av uppgifter. Inte minst löser Hemvärnet många uppgifter vid olika påfrestningar i samhället. Senaste exemplet på det är branden i Sala, där enheter ur 28. Hemvärnsbataljonen deltog i efterarbeten tillsammans med andra Hemvärnsförband från andra regioner.

Försvarsministern Karin Enström besökte den pågående övningen under några timmar för att på plats ta del av den utveckling som har varit och fortfarande pågår.

– Det har varit en medveten satsning på att utveckla Försvarsmaktens Hemvärnsförband både materiellt såväl som personellt. De senaste åren har vi som exempel övat betydligt mer med Hemvärnsförbanden på olika nivåer, vilket har gett bra resultat. Det är oerhört roligt att komma ut och följa verksamheten och framförallt se den utveckling som Försvarsmakten har åstadkommit, sa Karin Enström.