Ökad intensitet under Northern Coasts?

Nio svenska fartyg varav fyra Visbykorvetter är väg för att delta i en multinationell övning där scenariot kommer att sätta fartygen och besättningarna på prov. Startskottet har gått för en av de största marina övningarna för året, Northern Coasts.

Henrik Mandeus var även med på förra årets Northern Coasts då Sverige hade värdskapet. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Under elva intensiva dygn kommer Östersjön fyllas med stridsfartyg, ubåtar, helikoptrar och stridsflyg. En av deltagarna i övningen Northern Coasts, NOCO, är ytstridsofficeren ombord på HMS Visby, Henrik Mandeus.

–Det speciella för Sverige under den här övningen tycker jag är att det är första gången som vi ställer upp med fyra Visbykorvetter i version fem. Äntligen kan vi visa andra nationer att dessa fartyg är på linje och vilken effekt de kan leverera, säger Henrik.

Den ökade närvaron från stridsfartyg och stridsflyg i Östersjön har ökatoch NOCO kommer med största sannolikhet skapa intresse från andra nationer.

–Information om stridsfartygens förmågor och uppträdande är det som skapar intresse hos de andra nationerna, säger Henrik.

Han vet vad han pratar om då hans uppgift som ytstridsofficer är att ha koll på vad som händer på ytan.De senaste tre NOCO-övningarna har han deltagit på i befattningen som ytstridsofficer, dock på olika typer av korvetter.

– Jobbet i sig skiljer sig inte nämnvärt från fartyg till fartyg, den största skillnaden är fartygets sensorer. Med sensorerna,som kan vara allt från radar till en person som jobbar som utkik, samlar jag in information om ytläget. Informationen förmedlas till fartygschefen som fattar de avgörande besluten ombord, säger Henrik.

Under NOCO är deltagarlistan spridd på länder som är Nato- och icke Nato-anslutna. Samarbetet fungerar bra och Sverige har stor nytta av att få delta i större övningar som leds av Nato.

– Övningar är nödvändiga för att vi ska ha kompetens att lösa ut de uppgifter som regeringen ställt till oss. Vi kan aldrig arrangera övningar med samma komplexitet och storlek på egen hand. Sveriges numerär på stridsfartyg är idag liten om man jämför med för 20 år sedan, säger Henrik.

Sverige har en skyldighet att övervaka svenskt sjöterritorium och uppgifter som havsövervakning är en skarp uppgift som Försvarsmakten löser ut under årets alla dagar, såväl från land och luft som från havet.

– Exempel på ett uppdrag kan vara att identifiera handelsfartyg och kontrollera att den signalen som de sänder ut som identifikation stämmer. Det kan även vara att, likt andra länder, inhämta information om andra fartygs olika förmågor, säger Henrik.

Under helgen ligger övningens alla fartyg förtöjda i Åbo, Finland. På måndag kastar fartygen loss och Östersjön fylls på med deltagande och kanske även icke-deltagande länders fartyg och flyg.