När övning blir på riktigt

I början av augusti anordnade Markstridsskolan kursen Grundkurs Bergsförmåga Sommar. Tarfaladalen i Kebnekaisemassivet var övningsplatsen för sjutton elever under två veckors tid. Målet med kursen var överlevnad och förflyttning i alpin miljö. Övningen övergick dock snabbt i skarp verksamhet då instruktörerna fick lämna lägret för att hjälpa Kallax flyg med en räddningsinsats med kort varsel.

Kursdeltagare från flygbasjägarna, Arméns jägarbataljon och Amfibieregementet övar under Grundkurs bergsförmåga sommar. Foto: Torbjörn Ohlén/Försvarsmakten
Torbjörn Ohlén och hans instruktörskollegor fick byta övning mot verklighet redan första kvällen på kursen. Foto: Mårten Johansson

Markstridsskolan har ansvaret i Försvarsmakten för att utveckla förmågan att verka i bergsterräng. Grundkurs Bergsförmåga Sommar anordnas som ett led i det och innehåller, bland annat, grundkunskap i klätterutrustning och knutar, glaciärräddning, klättring längs fasta rep samt firning, säkringar på klippa och is, undsättning med bår och bivackering. Kursen leddes av instruktörerna Torbjörn Ohlén, Marksstridsskolan, Mårten Johansson, civil bergsguide, Fredrik Nyberg, militär bergsmästare och dr. Peter Galos, reservofficer på I 19.

När kursdeltagarna gjort upp läger och gjort sig redo för första natten i tältbasen så blir instruktörerna kontaktade av Kallax flyg. De behöver hjälp med en sjuktransport. Det är en ung kvinna som har rasat ner för ett snöfält och slagit i stenblock. Väl på plats konstaterar läkaren i instruktörsgruppen att kvinnan med största sannolikhet har fått svåra skallskador och att en transport till sjukhus bör ske så fort som möjligt.

– Med tanke på den otillgängliga terrängen så handlade det om att få ned henne till en plats på berget där en helikopter kan landa. Det var också viktigt med en vågrätt plats för vår del så vi kunde ge vård under tiden, säger Torbjörn Ohlén, lärare inom bergsverksamhet på Markstridsskolan.

Med stöd av en av kvinnans kamrater samt personal från Kallax flyg så förflyttade instruktörerna kvinnan med bår till en lämplig landningsplats för helikopter. Där anslöt Alpina fjällräddningsgruppen, en organisation med frivilliga som övar mycket på liknande scenarion, och det beslöts att kvinnan skulle flygas via Nikkaluokta för vidare transport till Gällivare sjukhus. Transporten gick bra och den nödställda kvinnan flögs sedan vidare till hemlandet för fortsatt vård.

Evakuering i bergsterräng

En av kursens huvuddelar handlar om just nödsättning och evakuering av egna eller andras skadade i bergsmiljö. Till skillnad från Alpina fjällräddningsgruppen så är detta endast en del av de uppgifter som Försvarsmakten ska kunna lösa i bergsmiljö.

– Den sjukvårdsutrustning vi använder är anpassad för att vara så smidig som möjligt då den inte behövs – men ändå vara så användbar som möjligt då den verkligen behövs. D.v.s. den skall helst inte väga något och helst rymmas i en benficka. Men när den skall användas skall den helst vara en flygande ambulans! Det innebär en stor kompromiss och mycket speciell materiel, säger Torbjörn.

Eftersom den uppkomna situationen inte är unik utan något som mycket väl kan inträffa flera gånger så tittar nu Markstridsskolan på möjligheten att samöva med Alpina Fjällräddningsgruppen redan vid nästa kurstillfälle under våren 2015.

– Alpina fjällräddningen består av en kompetent samling frivilliga som har samövat mycket för att ta fram standardprocedurer för räddningsaktioner. Genom en gemensam övning kan vi ta lärdom av varandra och delge våra rutiner. Vårt samarbete med dem har fungerat bra och vi hoppas kunna utveckla detta inför framtiden. Till sist - det känns mycket bra att kunna ge tillbaka till samhället i form av räddningsinsatser som denna. Glöm inte heller den stora insats Arméns Jägarbataljon gör i arbetet med det havererade flygplanet vid Kebnekaise, säger Torbjörn.