Militära släckningsarbetet samordnas på Livgardet

Försvarsmakten stödjer räddningstjänsten i Västmanlands län med att bekämpa den stora skogsbranden och stödet samordnas på Livgardet.
– Vi samlar de resurser vi har inom vår region och tillhandahåller dem till räddningsledaren, säger örlogskapten Peter Palm som är tjänsteförrättande stabschef på Militärregion Mitt, MRM.

Förutom att tillhandahålla resurser från den egna militärregionen samordnar MRM även det militära stödet från andra regioner i Sverige.

– Detta är en nationell angelägenhet, så självklart gör vi allt för att Försvarsmaktens resurser ska kunna användas så effektivt som möjligt, säger Peter Palm.

Från Försvarsmakten deltar bland annat brandbilar, bandvagnar, helikoptrar, ambulans och personal som hjälper till med brandbekämpningen. Arbetet leds av Länsstyrelsen i Västmanlands län där MRM har ett samverkansbefäl på plats.

– Vi ser till att vår personal och utrustning kommer fram till rätt plats och att de får kontakt med räddningsledaren. Sen planerar vi insatsen så att det finns en uthållighet i arbetet och att personalen orkar arbeta över en längre tid, säger Peter Palm.

Hur mycket personal och andra resurser som deltar från Försvarsmaktens sida avgörs av den civila räddningsledaren i samverkan med MRM.

– Vi begär in fler resurser om räddningsledaren önskar det. Hittills har samordningsarbetet fungerat bra och vi är beredda att begära in ytterligare resurser och stödja ett antal veckor om det skulle behövas, säger Peter Palm.

Just nu arbetar MRM med att förbereda omsättning av den militära personalen på plats, så att de som har arbetat länge med släckningen ska få vila.