Det naturliga steget

Att bli officer

Under måndagen ryckte ett drygt hundratal kadetter in på Militärhögskolan Karlberg för att på börja den 222:a kursen. Om sex terminer så ska de tillföras Försvarsmakten som nyutexaminerade ledare och chefer med fänriks grad.
- Det är det naturliga steget för mig för att fortsätta min karriär i Försvarsmakten och marinen, sa Frida Monie från Fjärde sjöstridsflottiljen.

Kadetterna Frida Monie, Alf Furugård och Thomas Olsén ser framemot utbildningen till officer på Militärhögskolan Karlberg. Alla tre kommer från fjärde sjöstrid där de arbetet som sjömän. Foto: Torbjörn F Gustafsson/ Försvarsmakten

Kollegorna Thomas Olsén och Alf Furugård också från Fjärde sjöstridsflottiljen siktar bland annat på att bli navigationsofficer och framhåller de goda besättningarna och trivseln på deras fartyg som goda skäl att fortsätta i Försvarsmakten. De ser goda karriärmöjligheter för egen del i marinen.

Det sjuder av liv på Militärhögskolan Karlberg, nyanlända kadetter vandrar genom duggregnet efter inskrivningen för att bekanta sig med sitt nya hem, en slottsflygel, där de kommer att bo under utbildningen. Karlbergs anor som militär utbildningsenhet sträcker sig ända tillbaka till 1700-talet. Karlberg är i dag en levande akademisk miljö genom samarbetet med Försvarshögskolan som ansvarar för utbildning inom ämnena krigsvetenskap (stridsteknik, taktik och strategi), militärteknik, ledarskap, fysiskt stridsvärde och engelska på det treåriga officersprogrammet.

De akademiska studierna kompletteras med att i kadettbataljonens regi utveckla soldatkompetens och fysisk prestationsförmåga samt genomgå ett omfattande individutvecklingsprogram. När kadetterna examineras har de en akademisk yrkesexamen på 180 högskolepoäng och kan anställas som officerare med fänriks grad i Försvarsmakten.
Utbildningen är kostnadsfri och kadetterna får en bostad att disponera under utbildningen. Litteratur, mat och kläder är också kostnadsfritt.