Ammunitionsröjning i totalt mörker

Sikten är obefintlig och känslan av att inte veta vad som är upp och vad som är ner infinner sig snabbt. Uppgiften är att lokalisera och kontrollera status på instabil ammunition på cirka 10 meters djup.

Jonas Hedman är insatschef och röjdykare Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Att söka av botten är tidskrävande och kräver mycket planering Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Den vita kättingen placeras på botten och används för att skapa ett söksystem Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Sikten är cirka 10 centimeter. Dykarna håller i kättingen för att navigera och söka av botten Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Efter insatsen i Limmaren väntar fler sjöar runt om i Sverige Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Statusen på den hittade ammunitionen kontrolleras Foto: Johan Carlsson/Försvarsmakten

Tio röjdykare kommer fram till på söndag att under dygnets ljusa timmar jobba för med att söka av botten på den 5,4 kvadratkilometer stora sjön Limmaren. Röjdykare är specialiserade på hitta och oskadliggöra ammunition på och under ytan, en unik kompetens.

– Det är granater, luftvärnsammunition och tändrör som vi letar efter. Att sänka ammunition i sjöar var en metod som användes för länge sedan. Idag har vi helt andra och mycket bättre metoder, säger Jonas Hedman som är röjdykare och insatschef.

Ammunitionen och tändrören sänktes i sjön Limmaren 1954 med tillstånd från regeringen. Limmaren är en av många sjöar som söks av i år och fler står på tur.

– Att stödja myndigheter och samhället med den här typen av uppgifter är inte ovanligt, säger Jonas

Vad händer sen?

När analysen av ammunitionen är klar fattas beslut om vad som ska göras. Fjärde sjöstridsflottiljens uppgift är fram till på söndag, hitta ammunitionen och kontrollera statusen. Finns risker för omgivningen eller miljön kommer ammunitionen att oskadliggöras vid ett senare tillfälle.

– Med tanke på placeringen, djupet och att ammunitionen ligger i bottensedimentet så bedöms i dagsläget riskerna för miljö och omgivning som små. Det kan dock ändras när vi har lokaliserat och analyserat all ammunition, säger Jonas.

Försvarsmakten rekryterar just nu röjdykare och nästa utbildningsstart är i januari 2015. Blir du lockad av att jobba under beskrivna omständigheter? Sök!