"Att få utbilda kollegor är en förmån och något att sträva efter"

Vägen har gått via plutonchef, kompanichef och utbildningskoordinator till stridsledare i en av bataljonsstaberna på P 4. Men de kommande två åren kommer Fredrik Fant att arbeta som lärare i taktik vid Markstridsskolan i Skövde. Ett jobb som både stimulerar, utmanar och som känns helt rätt.

Fredrik Fant är lärare i taktik vid Markstridsskolan. Foto: Caroline Segerdahl

— Jag började på Markstridsskolan vid årsskiftet, och kommer dessförinnan från P 4 där jag varit stridsledare i närmare fyra år. Det innebär att jag har jobbat väldigt intensivt med att vara den inom bataljonsstaben som ser till att få hjulen att snurra. I den rollen är man lite spindeln i nätet och den som tar emot uppgifter, tar fram en plan och ser till att den planen kan möta verkligheten på rätt sätt efter de förutsättningar som råder, säger Fredrik.

Att ha arbetat som chef på olika nivåer och att ha förståelse för de behov som finns har varit en förutsättning för att kunna kliva upp och jobba i en bataljonsstab och för att kunna hantera komplexa uppgifter på den nivån. Med den samlade erfarenheten från både förbandet och från ett antal utlandstjänster var det ett naturligt steg för Fredrik att nu dela med sig av sin kunskap i rollen som taktiklärare.

—  Taktik är inte ett ämne som erbjuder glasklara lösningar som är desamma i varje läge. Det mesta handlar om gråzoner och bedömanden man gör utifrån just den specifika situation man befinner sig i. Att vara stridsledare handlar ju mycket om att göra just det, vilket gör att jag också känner mig trygg i att jag har relevant erfarenhet att förmedla eftersom jag jobbat med det dagligen under så lång tid.

Mycket ansvar, höga krav och roligt

Markstridsskolan utbildar officerare, både specialister och taktiker. Vid skolans anläggningar i Kvarn i Östergötland finns den grundläggande specialistofficersutbildningen för de som valt markstrid som sin inriktning, och i Skövde finns vidareutbildningar för officerare på högre nivåer. Bland annat nivåhöjande utbildning för blivande kaptener och den bataljonsstabsmedlemskurs som Fredrik varit involverad i som lärare under våren. Ett jobb som han ser som eftersträvansvärt och roligt, men med mycket ansvar.

—  Jag ser det som en förmån att få utbilda mina kollegor, och när den här möjligheten med ett lärarjobb på MSS öppnade sig så var jag inte sen att hoppa på. Det här jobbet passar mig som handen i handsken och jag trivs otroligt bra. Jag får möjligheten att jobba med andra som brinner för att utbilda och en möjlighet att även utveckla mig själv till att bli bättre. Som lärare spelar jag en viktig roll genom att jag utbildar Försvarsmaktens blivande chefer, och det tar jag på stort allvar. Men det innebär också att jag sätter stor press på mig själv. Det är ett högt tempo och man har förväntningarna på sig att ständigt leverera och det är lätt att man ställer högre krav än vad som är rimligt på sig själv och på människorna runt omkring, säger Fredrik.

Kvalitet ger kvalitet

För att kunna leverera en utbildning med hög kvalitet som möter de krav som ställs från förbanden krävs nytänkande och lärare med gedigen erfarenhet inom olika områden. Markstridsskolans lärarkår är en blandning av fast anställd personal och så kallade bemanningsuppdrag. Bemanningsuppdrag innebär att man tar in personer med olika kompetenser som kan bidra med ny kunskap och nya tankesätt utifrån sina erfarenheter och specialområden, precis som med Fredrik. Detta koncept medför att man får en kombination av kontinuitet och nya perspektiv och angreppssätt som ger utbildningen bredd och djup.

— Jag trivs här och ser fram emot att få vara här de kommande åren. Vad som händer sen får man se, men som det ser ut nu är planen att jag efter att mina två år här är förbi kommer att gå tillbaka till P 4 och kliva upp i brigadstaben för att arbeta som stridsledare där.

Till sina unga kollegor, som precis kommit in i yrket har Fredrik ett konkret råd.

— Jag skulle säga att man ska vara öppen och lyssna på sina äldre kollegor. Det som lärs ut på skolor och på förbanden bygger på beprövad erfarenhet och inte taget ur luften. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt.