USA leder

Det USA-flaggade fartyget USS Mount Whitney är på svenskt farvatten för att genomföra övningen Baltops. Ombord finns cirka 300 personer, fyra av dem är från svenska flottan. Uppgiften i är att leda cirka 40 fartyg i en fredsbevarande FN-operation, övningen Baltops har börjat.

USS Mount Whitney
USS Mount Whitney
Kalle Fahlander är fartygschef på HMS Sundsvall Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
USS Mount Whitney
Många fartyg och stridsflyg kommer att öva i Östersjön under övningen Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Karlskrona Örlogshamn
Losskastning på HMS Sundsvall. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Det var fullt i hamnen men nu är det tomt. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Ett av de deltagande fartygen är HMS Sundsvall och det är inte för första gången. Sverige har varit med i 22 av de 42 gånger som Baltops har anordnats.

— Vi har upplevt ett antal Baltops. Med tanke på det säkerhetspolitiska läget som råder just nu så tycker jag att det sänder bra signaler att 14 länder kan samarbeta och agera tillsammans, säger Kalle Fahlander som är fartygschef ombord på HMS Sundsvall.

Baltops är en så kallad PfP-övning, Partnership for Peace, där de flesta deltagande länder är Nato-medlemmar. Detta är dock inget krav.

—Det är inte ovanligt att vi övar tillsammans med Nato-länder. Samarbete mellan olika länder oavsett medlemskap i Nato eller inte gynnar alla. Det ger oss också möjligheten att öva saker som vi inte kan göra nationellt tack var den stora mängden fartyg och flygplan som deltar.

HMS Sundsvall är ett välkänt fartyg hos andra länder och hennes förmågor gör att man inte gärna vill vara på motståndarsidan. Inom kort kommer en välbehövd översyn eventuellt att genomföras vilket kommer förlänga livslängden på ett välanvänt och bra fartyg.

—HMS Sundsvall kan alltid leverera, det vet vi om. Nu behövs dock en ordentlig översyn då reservdelar till gammal men funktionabel utrustning börjar ta slut, säger Kalle.

Ombord på USS Mount Whitney börjar arbetet med att ge alla fartyg uppgifter rulla igång. Den 20 juni avslutas Baltops, då får HMS Sundsvall ett kvitto på hur samarbetet har fungerat och eventuellt kommer att fungera i en framtida insats tillsammans med andra länder.