Stöd som ger verkan

- Logistikkompaniet står bakom luftvärnsbataljonen

De servade resten av bataljonen under Flygvapenövning 2014. De lämnade ut mat, ammunition och drivmedel. De var redo att hand om skadade medarbetare och de lagade deras fordon. Luftvärnsbataljonen kan faktiskt inte verka utan dem – vi talar om logistikkompaniet.

Kompanichefen Roger Wahlbeck får pussla med resurserna. Knappt hälften av kompaniet är bemannat men han ger stöd inom alla funktioner. Foto: Isabelle Himmelstrand
Johnny Ericsson, som är chef för förnödenhetsplutonen, har stor nytta av sina erfarenheter från Kosovo och från tidigare civil anställning inom anläggning och entreprenad. Foto: Isabelle Himmelstrand
– Det är bra att komma iväg på en större övning. Att resa alla tält och upprätta oss i fält är något vi behöver träna på. Hemma har vi ju fasta rep-lokaler, berättar chefen för tekniska plutonen Henrik Nilsson. Foto: Isabelle Himmelstrand

Logistikkompaniets resurser kan liknas vid en mix av matvaruaffär, bensinmack, vårdcentral, maskinverkstad och elektronikservice. Lägg därtill byggentreprenad, bärgningsfirma och ambulans samt det mer militärt specifika att lagerhålla ammunition och sprängmedel. Kompaniets roll blir särskilt tydlig på en stor övning som Flygvapenövning 2014.

– Det bästa med att vara med här är att vi får öva under realistiska förhållanden, förklarar kompanichefen Roger Wahlbeck.

– Vid mindre övningar hemmavid blir det inte samma friktioner. Är man borta i två dagar så räcker ofta en tank och om något går sönder kan man köra in till regementet och fixa det. Här blir det annorlunda, hela bataljonen blir beroende av oss – underhållsläget måste vara med i alla bedömanden!

”Känner sig behövd”

Johnny Ericsson är chef för Förnödenhetsplutonen. Han menar att han har stor nytta av sin civila bakgrund i branscherna anläggning/entreprenad samt gods och transport. Det som skiljer hans pluton mot för tio år sedan är att kokgruppen är borttagen. Nu får alla soldater en gång per dygn sin egen ”ration” (engelskt uttal), det är en förpackning med frukost, lunch och middag, portioner som man bara värmer och äter och dessutom lite annat smått o gott att pigga upp sig med, som en chokladbit och några tuggummin.

– Detta är en rolig pluton att jobba på. Man känner sig behövd, säger Johnny.

– Som när vi åkte ut och arrangerade en fältdusch. När soldaterna har fått duscha och byta kläder blir de goa och glada, säger han och ler.

En viktig del av logistikkompaniet är sjukvårdsplutonen som innehåller luftvärnsbataljonens vårdcentral, eller på militärt språk ”förbandsplatsgruppen”, med läkare och sjuksköterskor.  Därtill finns två ambulansteam med var sin specialutrustad pansarterrängbil med full ambulanskapacitet.

Bred kompetens inom teknik

När det gäller att få sin lastbil reparerad eller att laga en elektronikbox till ett vapensystem, då är det teknikplutonen som kan hjälpa till.

– Det är mycket varierande inom en stor bredd. Under marsch kan det hända saker med fordonen och när vi är grupperade blir det mest andra tekniska problem att lösa, förklarar Henrik Nilsson som är chef för teknikplutonen.

Henrik kommer att ha 37 medarbetare, när plutonen är fullt rekryterad, som är specialiserade på olika tekniska områden. Just nu är de bara 14 personer, dels är kompaniet under uppbyggnad och dels är det brist på tekniker.

– Vi klarar oss tack vare ett bra samarbete med Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) och deras 11:e tekniska pluton, som är inriktad mot luftvärn.

En mycket speciell resurs är maskingruppen. De har alldeles nya splitterskyddade hjullastare som med sina olika tillbehör kan bygga väg, röja snö, bygga vallar eller flytta containrar. Tack vare splitterskyddet kan de även arbeta i en miljö med risk för beskjutning.