Full fart i hamnen

Just nu är det full aktivitet i Karlskrona med anledning av att övningen Baltops har sin hamnfas. Över trettio fartyg är på plats för de sista förberedelserna innan de olika övningsmomenten startar och för Marinbasen som värdförband innebär det ett stort arbete.

Ekipaget kör alla tjänstetransporter, permittenttrafiken däremot, när lediga besättningsmedlemmar går i land för att besöka staden, utförs av civila bolag, upphandlat av skeppsmäklare. På bilden syns USS Mount Whitney. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Ekipagets båtar löser många olika uppgifter under helgen, allt från att lyfta ombord materiel till besökande fartyg till persontransporter. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Jan Wasberg har total kontroll på alla landtransporter. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Ena stunden visar Henrik Medin engelska officerare vägen till deras sjötransport och nästa försöker han tillsammans med kollegorna lösa bränsleförsörjningen till ett fartyg. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Hamnfasen innebär en hel del arbete för Marina basbataljonens kompanier. Logistikkompaniet, som är ett av dem, har upprättat ett hamnkontor i örlogshamnen inrymt i en container. Där har de tillgång till allt de behöver i form av datorer och kommunikationsmöjligheter. Kontoret är navet i det logistiska maskineriet och där sker all samordning och koordinering av land- såväl som sjötransporter och förnödenhetsförsörjning. Det är ett brett spektra på de frågor och önskemål som kommer in till hamnkontoret. Ett fall rörde sig om tillgång till fast telefoni för en ubåt.

– Det tog bara sex minuter från att jag fick frågan från ubåten till att Logistikkompaniet ordnat med fast telefonanslutning och det var bra jobbat, säger Joachim Hoffmann, en av förbindelseofficerarna, vilka är besökande fartygs länk till värdnationen.

Logistikkompaniet inrättades vid årsskiftet och en del av arbetsuppgifterna är nya för en del av personalen. Men alla har på något vis jobbat med logistik och underhåll tidigare. Henrik Medin är en av dem.

– Det roliga är att det hela tiden händer grejer som vi måste lösa, det är väldigt allsidigt och skiftande, säger Henrik som jobbar under helgen och som ena stunden visar engelska officerare vägen till deras sjötransport och nästa försöker lösa bränsleförsörjningen till ett fartyg.

Landtransporter…

För att fartygsbesättningarna på Verkö, som ligger en knapp mil från örlogshamnen, ska kunna besöka staden går en busstur enligt tabell för att plocka upp resenärerna. Jan Wasberg planerar alla landtransporter och har koll på alla fordon, vilket är en del.

– Vi har tre bussar, ett antal minibussar och bilar till förfogande och det är några chaufförer som turas om att köra. Det är viktigt att det sker säkert och därför har alla personliga tidkort där man för in sina körningar, säger Jan Wasberg.

… och sjötransporter

Toni Välitalo på Ekipagekompaniet jobbar bland annat på Rödnäbba under helgen. Rödnäbba är en liten passagerarbåt som kör personal till och från de stora fartygen som ligger till ankars på redden. De har också jourberedskap hela helgen för att rycka ut om sjukdomsfall uppstår. Toni ingår också i besättningen på bogserbåtarna som assisterar vid förtöjningar och losskastningar.

– När fartygen lägger till eller kastar loss finns vi beredda att assistera med bogserbåt om det behövs. Det händer att vinden kommer från ”fel” håll och försvårar för fartyget, då kan vi stödja genom att exempelvis putta in fartyget till kaj. Det är ett kul och varierande jobb, säger Toni.

Björn Lindkvist sitter som spindeln i nätet i sjötransportcentralen och fördelar arbetsuppgifter. En uppgift är också att hålla ordning på transportschemat som tenderar att ändras titt som tätt. Han har ständig kontakt med hamnkontoret, besättningarna som kör båt och med förbindelseofficerare.

– Nu fungerar det bättre när vi kan kommunicera via e-post och folk har tillgång till den på fickan. Tidigare har vi kommunicerat över radio bland annat och det har tagit tid att få ut alla uppdateringar och se till att alla har senaste schemat. Nu fungerar det mycket smidigare, säger Björn.

Arbetet rullar på och personalen i förbandet Marinbasen gör det den är bäst på, att ge stöd till marina enheter, denna gång i en av hemmahamnarna.