Försvarsmakten deltog i toppmöte om sexuellt våld i krig

Sexuellt våld i konflikter förstör människors liv och orsakar stor skada på samhällen. Sverige har en ledande roll i arbetet med genderfrågor inom Nato och under konferensen Global Summit to End Sexual Violence in Conflict deltog representanter från Försvarsmakten tillsammans med FN:s sändebud Angelina Jolie.

Fredsbevarande styrkor har en viktig uppgift i att skydda civilbefolkningen under konflikter. Foto: Linda Engvall/Försvarsmakten

Konferensen om sexuellt våld i konflikter, som hölls i London 10-13 juni, leddes av Storbritanniens utrikesminister William Hague och FN:s särskilda sändebud Angelina Jolie. Deltog gjorde även representanter från över 120 länder, inklusive mer än 80 ministrar, 600 statliga delegater, över 1 000 experter, religiösa ledare, företrädare för ungdomar, militär, FN och ideella organisationer.

Försvarsmaktens internationella centrum (Swedint) med Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) var på plats under veckan och bidrog som talare i paneldiskussioner och genom att leda diskussioner på de officiella mötena.

Kommendörkapten Jan Dunmurray, chef för NCGM, talade vid en paneldiskussion som organiserades av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) om ytterligare engagemang från militära ledare för att bekämpa sexuellt våld i väpnade konflikter. Dunmurray talade om en påbörjad förändring av militär organisationskultur och om utbildning av väpnade styrkor i hur genusperspektiv är relevant för militära operationer.

– Soldaten på marken behöver veta hur man ska agera för att förhindra sexuellt våld så att han eller hon kan fatta rätt beslut i vad som kan behöva ske på en tiondels sekund, sa Jan Dunmurray.
Vid samma panel deltog Australiens arméchef, generallöjtnant Morrison, som beskrev vikten av ledarskap och ansvarstagande om man ska kunna hantera sexuellt våld och/eller kränkande behandlingar såväl externt som internt inom de egna trupperna.

NCGM som är Nato ”Department Head concerning gender” har i samtliga sina kurser, seminarier och utbildningar inkluderat utbildningspaket i hur man förhindrar och förebygger sexuellt våld i väpnade konflikter.

Trots att sexuellt våld i konflikter historiskt omhöljts av tystnad är frågan nu central för FN:s säkerhetsråd som antagit flera resolutioner där sexuellt våld fördöms som form av krigsföring som förvärrar konflikter och fördröjer fred.

– Det finns en ökad förståelse för att fredsbevarande styrkor har en viktig potential att förhindra och skydda mot sexuellt våld i konflikter som en del av mandatet att skydda civilbefolkningen. Dett kan dock endast ske om de militära styrkorna är rätt utbildade, erhåller tydliga mandat och har stöd av relevanta militära planeringsprocesser, sa Jan Dunmurray.

Sveriges biståndsminister, Hillevi Engström, deltog i en särskild diskussion om dolda offer, såsom drabbade män och pojkar men även barn födda efter en våldtäkt.