UNPSG – Kroatien

På kroatiska regerings begäran etablerade Säkerhetsrådet UNPSG för att övervaka frågor rörande mänskliga rättigheter, övervaka den lokala polisens verksamhet samt att delta i utbildning av den lokala polisen. Uppgiften övergick till OSSE i oktober 1998.