UNPSG – Kroatien

På kroatiska regerings begäran etablerade Säkerhetsrådet UNPSG för att övervaka frågor rörande mänskliga rättigheter, övervaka den lokala polisens verksamhet samt att delta i utbildning av den lokala polisen. Uppgiften övergick till OSSE i oktober 1998.

Fakta

UNPSG – United Nations Police Support Group

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt 19 poliser

Geografiskt område: Donauregionen, Kroatien

Högkvarter: Vukovar

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 1145 (1997)

Etablerad: Januari 1998 till oktober 1998

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 180 poliser

Omkomna i UNPSG: Ingen