Bataljonskurser avslutade vid Markstridsskolan

Vårens kurser vid Markstridsskolan går mot sitt slut. Sedan påsk har bland annat blivande medlemmar i bataljonsledningar utbildats för att kunna möta de krav som ställs på dem när de kommer tillbaka till förbanden och kliver in i sina nya befattningar. Nu är de färdiga och examinerade från Markstridsskolan, och erfarenheterna från utbildningen tas till vara inför nästa gång.

Foto: Caroline Segerdahl

Vad ska man kunna? Vad ska prioriteras under utbildningen? Vad behöver man för kunskaper och erfarenheter för att kunna kliva in på befattningar på bataljonsnivå? Dessa frågor ligger till grund för planering och utveckling av Markstridsskolans kurser och diskuterades under den avslutande utvärderingen som genomfördes under torsdagen. Syftet är att skapa en så effektiv och välriktad utbildning som möjligt för att tillgodose de behov som finns och möta de krav som ställs på officerare som ska ta sig an ledarskapet på högre nivåer. 


Lärarna vid Markstridsskolan har som ambition att ständigt sträva efter en utveckling av utbildningarna så att eleverna kan ta med sig väl anpassad kunskap tillbaka till sin verksamhet. Därför utvärderas varje kurs och man tar till sig de synpunkter som kommer in, för att kunna göra bedömningar inför nästa genomförande. 

— För oss är det viktigt att lyssna på elevernas upplevelse och att vi får in de synpunkter som finns, säger Freddy Wozny som varit lärare under kurserna. Vi behåller det som har fungerat och som upplevts som värdefullt, och tar också till oss det som inte har varit optimalt och tittar på hur vi kan förbättra det till nästa gång. Vi måste se till att utbildningen som vi erbjuder möter de krav som ställs ute i verksamheten. 

Eleverna som gått kurserna kommer från olika förband runt om i Försvarsmakten och har olika erfarenheter och bakgrund, vilket medför en ojämn förkunskapsnivå.

— Viktiga slutsatser att dra är hur vi ska komma till rätta med att alla har olika utgångslägen när det kommer till vad man kan och inte kan när man kommer hit. Verkligheten är sådan att man jobbat med olika saker och därmed behärskar olika områden i varierande grad, säger Freddy Wozny. Här krävs att vi som utbildare lägger fokus på att se till att man får ut så mycket som möjligt av tiden man spenderar här och att man har rätt förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det innefattar att från vår sida vara tydliga med de krav som ställs och vem som lämpligen bör söka och gå den här typen av utbildningar.

I samband med att de avslutande utvärderingarna genomfördes delades också utbildningsbevisen ut. Samtliga elever godkändes. Nästa bataljonsstabsmedlemskurs och bataljonschefskurs är planerade till våren 2015.