HMS Helsingborg återlämnad till Försvarsmakten

Provturskommando Marinen, PTK M, är den enhet inom marinen som säkerställer att Försvarsmakten får den utrustning och materiel som beställts av FMV. En stor del av PTK M:s verksamhet under de senaste åren har varit inriktad mot marinens korvetter av typ Visby som snart är slutlevererade.

HMS Helsingborg Foto: Linda Klasson/Försvarsmakten

HMS Helsingborg är det näst sista fartyget av marinens fem korvetter i Visbyklassen som uppgraderats till sin slutgiltiga version. Förra veckan återlämnades hon från FMV till fjärde sjöstridsflottiljen på Berga och besöktes även av Försvarsmaktsledningen med ÖB i spetsen.

Nils Grandin som är systemprovledare på FMV tycker att det känns bra att överlämna ett så kvalificerat ytstridsfartyg till Försvarsmakten. Det har efter utvärdering av vårens intensiva provtursverksamhet visat sig att fartygstypen mycket väl uppfyller Försvarsmaktens högt ställda krav. Han är mycket nöjd med det stödet från PTK M. Förutom att stötta med planering, bemanning och utvärdering av proverna har PTK M under hela tiden arbetat med att rusta fartyget med rätt materiel och konfiguration. Likaså har besättningen ombord på HMS Helsingborg ställt upp på ett positivt och konstruktivt sätt för att FMV ska få ut så mycket som möjligt av provturerna.

Frank Johnsson, chef för PTK M, är också mycket nöjd med samarbetet med FMV kring leveransen av HMS Helsingborg. Men han menar samtidigt att även om projekt Visby snart är i hamn så är det viktigt att fokusera på att nå fram till den slutgiltiga systemöverlämningen mellan FMV och Försvarsmakten vilket kommer att ske i slutet av 2015. Då överlämnas den sista av korvetterna, HMS Härnösand, till sitt förband, tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona.