HMS Belos deltar i Nato-övningen Dynamic Monarch 2014

Under veckorna 20 till 21 deltar HMS Belos att i den internationella ubåtsräddningsövningen Dynamic Monarch 2014 som genomförs utanför Gdynia.
I samarbete med totalt 18 nationer skall man under övningen träna på att rädda ubåtsmän ur fingerat skadade ubåtar som ligger på Östersjöns botten. Ubåtarna som deltar i övningen kommer från Sverige, Holland och Polen.

HMS Belos med NSRS hängande i A-ramen Foto: Thomas Falk/Försvarsmakten
NSRS pä väg att bärgas Foto: Thomas Falk/Försvarsmakten
Personalen som ska övas ombord på HMS Belos Foto: Thomas Falk/Försvarsmakten
NSRS sjösatt från HMS Belos och på väg ner för att docka med ubåt Foto: Thomas Falk/Försvarsmakten
Medicinsk personal i HMS Belos Kammarsystem Foto: Thomas Falk/Försvarsmakten

Ombord på Belos finns ubåtsräddningsfarkosten NSRS (NATO Submarine Rescue System) som är en miniubåt speciellt konstruerad för att kunna ta upp ubåtspersonal från en skadad ubåt under vattnet. NSRS lyfts från Belos däck ner i vattnet och kan sedan dyka ner till ubåten och ansluta till ubåtens räddningsanslutning. När besättningen kommit in i NSRS går man sedan upp till ytan och lyfts därefter upp till Belos där besättningen kan tas om hand. Ombord på Belos finns läkare och annan medicinskt utbildad personal för att kunna behandla ubåtsbesättningen.

Tillsammans med NSRS-teamet kommer man att träna på att hantera farkosten från Belos och att ta hand om ett stort antal skadade från ubåtens besättning. Man kommer även att öva på ”Transfer Under Pressure” där ubåtsbesättningen kommer att flyttas från ubåten på botten via NSRS till Belos tryckkammarsystem. Väl inne i kammarsystemet kan man skapa ett övertryck för att ta behandla dykarsjuka – en trolig åkomma i en riktig nödsituation.

Det viktigaste målet med övningen är att öva koordinering och ledning av de olika nationernas räddningsresurser. Detta inkludera rmedicinteam, dykare och fjärrstyrda undervattensfarkoster, men även andra uppgifter som transporter, övervakning och förmågan att hantera media.

Första ubåtsflottiljen har deltagit i ett antal liknande övningar med andra nationer och HMS Belos har en välövad och kompetent besättning med ett gott anseende bland andra nationer.