Flaggorna halades på Camp Northern Lights

Nordic Baltic Transition Support Unit har avslutat samarbetet

Sedan i november förra året har den svenska styrkan FS 26 arbetat, levt och verkat i Mazar-e-Sharif. Då, när de under ceremoniella former övertog ansvaret för Nordic Baltic Transition Support Unit (NB TSU) från tidigare förband var det i vinande sandstorm. I dag, sex månader senare, strålade den heta solen från en klarblå himmel när istället avslutningsceremonin för NB TSU genomfördes på Camp Northern Lights. Soldater och officerare från Sverige, Finland, Norge och Lettland närvarade tillsammans med både afghanska och internationella gäster när det nordisk-baltiska samarbetet officiellt avslutades.

Nordic Baltic Transition Support Units fana paraderas för sista gången. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Dagen inleddes med en presskonferens för afghansk media. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Under ceremonin deltog både överbefälhavaren och försvarsminister. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Överbefälhavaren deltog i ceremonin och talade inför den nordisk-baltiska styrkan. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

För NB TSU har huvuduppgiften varit träning och rådgivning av de afghanska säkerhetsstyrkorna (ANSF). ANSF upprätthåller nu säkerheten i landet i stort sett själva, något som har påvisats både under det afghanska nyåret Nawruz såväl som under det nyligen genomförda presidentvalet.

Med blandade känslor inledde chefen för FS 26 och NB TSU överste Micael Berner tillsammans med den svenska ambassadören Jonas Westerlund dagen med en presskonferens.

– Det är en stor dag i dag och det är med blandade känslor jag genomför denna presskonferens och kommande avslutningsceremoni. Mest är jag glad och stolt över vad vi har uppnått här under vår insats. ANSF upprätthåller nu säkerheten på ett mycket bra sätt så ett naturligt steg för oss nu är att förändra våra länders truppbidrag. Självklart så känner jag även ett vemod nu när missionen går mot sitt slut. Vi har haft en jättebra förbandsanda och fått många nya vänner, både inom enheten men även gentemot våra afghanska kollegor, sa överste Micael Berner.

För de cirka 100 inbjudna gästerna och soldaterna och officerarna på plats på den svenska förläggningen startade därefter ceremonin med fanvakten som marscherade in med NB TSU:s fana till tonerna av Svea Livgardes marsch framförd av Livgardets dragonmusikkår som flugits ner för ändamålet.

– NB TSU är trots sin relativt korta historia ett tydligt exempel på hur fyra till Isaf truppbidragande länder upprättat en kvalificerad styrka som har visat sig vara förvånansvärt redo och effektiv, sa Giorgio Satta, ställföreträdande chef för Isaf Joint Command.

– Ceremonin idag markerar slutet på en era av en nordisk-baltisk närvaro här på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. Även om vi nu avslutar NB TSU kommer vi alltid ha norra Afghanistan i våra hjärtan och tankar. Det har inte varit en lätt uppgift, givet de ibland utmanande förhållandena som vi har arbetet i. Förhållanden som har krävt ett flexibelt och positivt tankesätt, något jag anser alla inblandade parter har haft och när jag ser till de framsteg ANSF gjort. Eftersom det var vår uppgift att träna och ge råd till ANSF så tror jag att jag kan säga att vi alla kan vara stolta över vad vi tillsammans har åstadkommit, fortsatte överbefälhavare Sverker Göranson.

Dagens ceremoni avslutade inte bara ett framgångsrikt samarbete inom NB TSU utan också på Sveriges militära insats inom Isaf. Det är dock inte slutet på det svenska engagemanget i norra Afghanistan.

– Jag vill uttrycka min egen och den svenska statens tacksamhet till all de svenska män och kvinnor som har gjort uppoffringar och tjänstgjort inom Isaf och därigenom bidragit till fred och stabilitet i Afghanistan. Sverige planerar nu att fortsatt bidra till uppbyggnaden av de afghanska säkerhetsstrukturerna genom Resolute Support Mission. Afghanistan kommer även fortsättningsvis att vara det land som får mest utvecklingsstöd från Sverige, sa försvarsminister Karin Enström.

Dagen avslutades i solnedgången med att flaggorna på Camp Northern Lights halades. En ny svensk flagga hissades däremot snart upp igen för att markera att svensk trupp fortsatt kommer att arbeta, leva och verka från Camp Northern Lights, åtminstone fram till slutet av juni.