”Det kändes stort!”

Solens strålar letar sig in på Kungliga slottets yttre borggård när livbataljon marscherar in och ställer upp. 172 soldater och officerare ur Livgardets livbataljon ska tilldelas överkommendanten i Stockholms förtjänstmedalj i silver för sina insatser i samband med den statsceremoniella verksamheten.

Soldater ur livskvadrons tredje pluton tilldelades förtjänstmedaljen senare samma dag för att kunna genomföra den beridna vaktparaden. Medaljeringen skedde då i samband med högvaktsceremonin. Foto: Kristoffer Franzén/Försvarsmakten
Sergeant Johanna Hedström ur livskvadron tilldelas medaljen av generallöjtnant Jan Salestrand. Foto: Malin Hansson/Försvarsmakten
Överkommendanten delade ut medaljerna tillsammans med chefen för Livgardet, chefen för kommendantstaben samt livbataljons chef. Foto: Chris Kristiansson/Försvarsmakten

Det är överkommendanten i Stockholm, generallöjtnant Jan Salestrand, som 2011 instiftade medaljen då han tycker att det är något värdefullt som bedrivs på slotten. Den här dagen, den 26 april,  är första gången medaljen delades ut. Jan höll ett tal inför den samlade bataljonen innan medaljerna började delas ut. En efter en tog medaljörerna i hand med överkommendanten tills alla soldater och officerare mottagit sin medalj. De som tilldelades medaljen idag har genomfört minst 75 stycken väl genomförda högvaktsdygn vid Stockholm eller Drottningholms slott.

Inte enbart efter högvaktsdygn

Ställföreträdande chef för kommendantstaben, kapten Mathias Henriksson, berättar att det inte bara är för 75 väl genomförda högvaktsdygn som man kan få medaljen.

- Överkommendantens förtjänstmedalj delas även ut om man gjort bra saker under en lång tid som gagnar den statsceremoniella verksamheten. Man kan få den för förtjänst helt enkelt.

Överkommendantens förtjänstmedalj är ett sätt att uppmärksamma den tjänst som bedrivs på en nationell nivå. Det är inte alla som har möjlighet att komma ut på utlandstjänst och uppmärksammas på något sätt.

- Man uppmärksammas inte på samma sätt när man arbetar nationellt. Man gör det internationellt där man har tre månader tjänstgöring. Här har man 75 dygn och det tangerar uppåt tre månader. Så det är motsvarande då för nationell insats, berättar Mathias.

Det är inte den enskilda soldaten eller officeraren som kan skriva till kommendantstaben så fort man nått 75 högvaktsdygn, utan det är förbandet som nominerar. Sedan sammanträder en medaljkommitté och beslutar om vilka som ska få medalj.

- Även om man föreslår en person är det inte är säkert att den får medaljen. Synnerhet inte om det är för förtjänstfulla insatser. Då kanske medaljkommittén tycker att man inte varit med tillräckligt mycket och gjort tillräckligt bra saker än, men då har de ögonen på personen i fortsättningen, säger Mathias.

Vid ceremonin den 26 april delades förtjänstmedaljen i silver ut men det finns även i guld. Då ska man ha gjort synnerliga insatser för den statsceremoniella verksamheten. Det diskuteras just nu när nästa utdelning ska ske men det kanske blir ett eller två tillfällen per år tror Mathias.

- Tanken är att nästa tillfälle ska bli någon gång under hösten.

Respekten har höjts

Simon Kopczynski och Viktor Olsson arbetar båda som soldater på bataljonens Livskvadron och tilldelades idag medaljen.

- Det kändes stort! Det känns lite som att officerarnas respekt har höjts för oss soldater som fått medaljen nu när de ser att vi har den, säger Simon.

- Det bästa med att få medaljen är att man får något bevis över all tid man har lagt ner uppe på slottet. Sen är det häftigt att få den av generallöjtnanten också. Det är inte varje dag man träffar honom, berättar Viktor.