Samövning mellan försvarsgrenar

Nyligen genomfördes en samövning där enheter ur samtliga tre försvarsgrenar deltog. Från marinen och Amfibieregementet deltog 132:a säkerhetskompani sjö. Från armén deltog enheter från P 7 och från flygvapnet deltog 32:a divisionen från Helikopterflottiljen. Löjtnant Mikael Jakobsson som var en av övningsledarna berättar om samövningen.

Soldat ur 132. Säkerhetskompani Sjö leder ner en helikopter10B under övningen Foto: Mikael Jakobsson/Försvarsmakten
Soldater ur 132. Säkerhetskompani Sjö under jaktmoment. Gruppchefen ger order till hundföraren Foto: Mikael Jakobsson/Försvarsmakten
Soldater ur 132. Säkerhetskompani Sjö ilastar en helikopter 10B för att påbörja övningen Foto: Mikael Jakobsson/Försvarsmakten
Blivande gruppchefer ur P7s gruppchefsutbildning genomför färdiga till strid innan övningen startar Foto: Mikael Jakobsson/Försvarsmakten
Soldater ur 132. Säkerhetskompani Sjö under patrullering Foto: Mikael Jakobsson/Försvarsmakten

För säkerhetskompani sjö:s del var övningen tvådelad där vi initialt samövade med P 7 för att delta på deras slutövning. Precis som många andra förband runt om i Sverige, har P7 genomfört en utbildning med gruppbefälselever, det som återstod var alltså deras slutövning. Slutövningen skulle sammanfatta det som de hade lärt sig under kursen och fokus låg på att eleverna skulle fatta beslut under påfrestande situationer. Vår uppgift under övningen var patrullering och spårning med hund, ett moment som kallas jakt.

Samövning ökar tillit

Den andra delen av samövningen genomfördes med 32.divisionen från Helikopterflottiljen, där fokus var att flytta vår personal med korta ledtider. För att kunna hantera olika förflyttningssätt är det extremt viktigt att kunna öva det. Övningen var lika viktig för vårt kompani som den var för helikopterbesättningen. Det måste finnas en ömsesidig tillit, därför övar vi tillsammans.

Uppföljning i realtid

Under veckan användes stridsträningsanläggningssystemet från Markstridsskolan i Kvarn. Det vill säga varje deltagare under övningen, bar en sändare. Sändaren gav en ovärderlig möjlighet för övningsledningen att kunna följa personalen i realtid. Då utrustningen medgav att olika situationer spelades in, var det värdefullt vid utvärderingen att kunna återkoppla till momentet och analysera varför eleverna fattade de beslut som de gjorde.

Sammanfattningsvis så har det varit en bra samverkan där jag känner att vi på ett bra sätt har bidragit till P 7:s slutövning. Jag känner också att vi har utvecklats och ökat vår förmåga att förflytta oss med hjälp av helikopter. Vi kommer även i framtiden att fortsätta samarbetet för att utvecklas än mer.