Långsiktighet och samarbete i fokus under Försvarskonferens 2014

Utanför i solljuset står stridsfordon och en militär ambulans. Innanför dörrarna på Gothia Science Park i Skövde fylls lokalen med representanter från Försvarsmakten, kommuner, riksdag och regering och näringsliv. Försvarskonferens 2014 har startat.

Försvarsmakten genomgår en omfattande förändring i och med att värnplikten sedan 2010 är vilande. Detta innebär helt nya förutsättningar när det kommer till att attrahera och rekrytera personal.

— Reformen, inte minst på personalförsörjningssidan, är på helt rätt väg men kräver fortsatt arbete både centralt och lokalt. Därför är temat för den här konferensen mycket viktigt då just samverkan är något som är helt avgörande för att vi ska lyckas med det arbete som måste göras, inledde försvarsminister Karin Enström.

I Skaraborg jobbar nästan 3000 anställda i Försvarsmakten och planeringen säger att myndigheten ska växa till 3800 anställda till år 2019. Kommunalrådet Leif Walterum (C), en av initiativtagarna till Försvarsmaktsråd Skaraborg, lyfte behovet av långsiktighet i reformens genomförande för att kommuner och näringsliv ska vilja och våga investera i samarbeten med Förvarsmakten.

Just långsiktigt samarbete tog stor plats under dagen, bland annat genom att belysa de samarbeten som redan nu har inletts för att skapa goda förutsättningar för framtiden, exempelvis mellan Förvarsmakten och IBM där man ser stora vinster med att ha gemensam personal.

— Vi uppmuntrar våra medarbetare att också ha en anställning i Försvarsmakten, det ser vi som i grunden positivt och som något som tillför både oss och Försvarsmakten något. Vi får personal med de egenskaper som vi efterfrågar hos våra anställda och Försvarsmakten får soldater som kan kombinera sin specialkompetens med det militära yrket, sa Marianne Kjellman som representerade IBM under konferensen.

Under dagen diskuterades även den kommande rapporten från Försvarsberedningen och det arbete som lett fram till dess nuvarande innehåll, samt den förlängning av arbetstiden som blivit aktuell i och med situationen i Ukraina. Både försvarsminister Karin Enström (M) och försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren (M) markerade tydligt mot Rysslands agerande och betonade vikten av att Försvarsmakten anpassas efter det säkerhetspolitiska läget i omvärlden.