De afghanska poliserna lär sig första hjälpen

Det är förmiddag på polisstationen i Mazar-e-Sharif och i soffan sitter ett tiotal poliser från Afghan Uniform Police (AUP) och skruvar lite på sig. De har precis fått frågan om det är någon av dem som har med sig sitt första hjälpen-kit som de blivit tilldelade. Majoriteten av dem skakar på huvudet. Tim Haynes, läkare i ett av de norska polisrådgivarteamen i norra Afghanistan (NORPAT) som ingår i Nordic Baltic Transition Support Unit förklarar för dem att det är viktigt att de alltid bär det med sig, vare sig de är inne på polisstationen eller ute och patrullerar.

Norska polisrådgivarteamet (NORPAT) som ingår i det nordisk-baltiska samarbetet Nordic Baltic Transition Support Unit stödjer afghanska polisen i Mazar-e Sharif med första hjälpen-utbildning.
Två afghanska poliser övar på att lägga ett avsnörande förband (tourniquet) på varandra. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Norska polisrådgivarteamet (NORPAT) som ingår i det nordisk-baltiska samarbetet Nordic Baltic Transition Support Unit stödjer afghanska polisen i Mazar-e Sharif med första hjälpen-utbildning.
När kursdeltagarna erhållit sitt kursbevis visar de stolt upp det för åhörarna och uttrycker sin tacksamhet till Gud. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Norska polisrådgivarteamet (NORPAT) som ingår i det nordisk-baltiska samarbetet Nordic Baltic Transition Support Unit stödjer afghanska polisen i Mazar-e Sharif med första hjälpen-utbildning.
En afghansk polis övar på att lägga tryckförband på en norsk rådgivare. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten

Idag står första hjälpen-utbildning på programmet för poliserna i polisdistrikt 1 av de totalt 12 distrikten i Mazar-e-Sharif. Utbildningen som leds av afghanska läkare initierades förra året av NORPAT vilka nu också är med och stödjer.

– Det norska rådgivningsteamet innan oss var de som startade den här två timmars-kursen i första hjälpen för AUP. Vi har nu tagit över stafettpinnen och mitt mål är att de förutom praktiska färdigheter också mentalt ska inse vikten av det de lär sig i dag. Att de faktiskt kan rädda sina kollegors liv om något skulle hända, säger Tim Haynes.

Dagens utbildningspass leds av doktor Bayat som arbetar på en så kallad Troop Medical Clinic i närheten, en vårdmottagning för personal inom poliskåren från de olika polisdistrikten i Mazar-e-Sharif och deras familjer. Han inleder med att hålla en kort teoretisk genomgång om olika typer av skador som kan uppstå, hur man lägger första förband och använder sig av en så kallad tourniquet, ett avsnörande förband. Därefter är det dags för praktiska övningar och poliserna gör sitt bästa för att följa instruktionerna de just lärt sig. De går ihop två och två och testar sedan de olika metoderna på varandra.

Löjtnant Aryan Qasemi som arbetar med antiterrorfrågor inom AUP är en av kursdeltagarna.

– Jag är väldigt glad och tacksam över att få möjlighet att genomföra denna kurs. Det är viktig och avgörande kunskap som vi lär oss idag. Vi har haft liknande utbildningar tidigare men den här gången var det mer praktiska övningar vilket var mycket givande. Jag känner att nu är vi redo om något skulle inträffa därute och att vi på ett bättre och mer effektivt sätt kan hjälpa våra vänner och kollegor.

Första hjälpen-kursen har i dagsläget genomförts på samtliga AUP-stationer i Mazar-e-Sharif varav cirka 40 % av de ungefär 500 anställda poliserna har deltagit.

– Mitt mål innan vi åker härifrån är att den siffran ska nå upp till 50 %. Ett annat mål är att jag i slutänden hoppas att vi når fram till en långsiktighet vad gäller det här, där kanske en eller två personer från varje AUP-station har till uppgift att upprätthålla sina medarbetares kompetens på området genom utbildning och övning.

Nästa steg i sjukvårdsutbildningen blir förhoppningsvis en kurs i stridssjukvård (Combat life saver) för ett antal representanter från AUP-stationerna i Mazar-e-Sharif. Inledningsvis är en endagsutbildning planerad som kommer att genomföras på ett polisträningscenter som drivs av tyskarna precis öster om basen Marmal inom kort.

Förutom sjukvårdsutbildning har NORPAT även anordnat utbildning i hur man hanterar folkmassor och demonstrationer. Något som kan vara mycket användbart att kunna då AUP ofta är ute och patrullerar i staden.

– AUP har till uppgift att sörja för säkerheten i sitt distrikt. De genomför bland annat patrullverksamhet dag som natt, bemannar ett stort antal permanenta säkerhetsposteringar i Mazar-e-Sharif och upprättar utöver det tillfälliga posteringar när de är ute och patrullerar. De kan också ha till uppgift att upprätthålla säkerheten under vissa större händelser, exempelvis under idrottsevenemang och verksamhet kopplat till valet, säger kapten Steinar Baar, polisrådgivare.

I det norska polisrådgivarteamet ingår förutom rådgivare inom bland annat operationsplanering, logistik, samband och underrättelsetjänst också en läkare och en stridssjukvårdare. Det nuvarande teamet kommer att fortsätta sin verksamhet fram till i maj i år då de roterar hem till Norge. Under ett vanligt besök på polisstationen samverkar rådgivarna med alltifrån stationschefen till övriga poliser och barnen på gatan utanför. Under samverkansmötena diskuterar rådgivarteamet tillsammans med sina afghanska kollegor hur man kan hantera självmordsbombare, hur man etablerar säkerhetsposteringar eller undviker att förstöra spår och bevismaterial exempelvis. Rådgivarna observerar mest och har ingen aktiv roll mer än att vara just rådgivare.

– På just den här polisstationen är både stämningen och kompetensen god. De klarar att driva sin verksamhet bra själva. Dels kan det bero på att de geografiskt är placerade nära polishögkvarteret i Balkh vilket underlättar deras arbete. Dels är många av de som arbetar här är specialistofficerare med utbildning och många års erfarenhet av yrket. Det är klart att det finns utvecklingsområden och utmaningar men de är motiverade, kan läsa och skriva och de kan grundlagen. Utifrån ett afghanskt perspektiv håller de en hög nivå, säger Steinar Baar.