”Vi får extremt bra utbildning”

Vicekorpral Mattias Byström hade genomgång före skarpskjutning. Han gick bland annat igenom gällande säkerhetsbestämmelser, sjukvårdsberedskap och allmänt vilka mål och krav som skulle gälla vid den skjutning som han snart skulle ansvara för.

Vapnet kontrolleras noga före skarpskjutning Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Övningsledaren för dagen, Mattias, höll genomgång före skarpskjutning Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Skytten kan själv övervaka träffbilden på sin monitor Foto: Kristina SwaanFörsvarsmakten
Vid ett annat tillfälle, hölls en elevledd lektion i försvarsladdningar Foto: John Andersson/Försvarsmakten
Mattias Byström, var nöjd med sitt första pass som övningsledare Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Syftet med utbildningen är att killarna och tjejerna i sina kommande roller som gruppchefer och instruktörer, ska ha en fördjupad kunskap och förståelse för några av de individuella och gruppdynamiska faktorer som påverkar ledarskapet. Genom att både få teoretiska grunder såväl som praktiska övningar i olika ämnen, ges eleverna förutsättningar att kunna agera som chefer och föregångsmän.

– Det här var mitt första pass som skjutledare, det kändes bra. Det är ju inte första gången som jag skjuter så jag kände mig ganska lugn och trygg i rollen som övningsledare. Det är ju en klar fördel att ha en del kunskaper med sig i bagaget inför den här kursen. Det ingår också en hel del praktisk ledarskapsträning i utbildningen som ger oss bra stöd när vi elever själva ska hålla i olika lektioner, säger Mattias Byström.

Huvuddelen av eleverna, har flera års tjänstgöringstid på förbandet, så de har en viss erfarenhet och kunskap som också är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig gruppbefälsutbildningen än mer.

– Jag gjorde lumpen på Amfibieregementet (Amf 1) år 2010 och har sedan dess tjänstgjort på förbandet. Förra året var Amf 1 ansvariga för insatsen i Afghanistan (FS25), och det var för mig en självklarhet att delta på insatsen. Jag har bara positiva erfarenheter, bland annat har jag uppnått en personlig mognad både som människa och som soldat. Jag har också fått en annan syn på utbildningen här hemma, det vi lär oss här fungerar i verkligheten, säger Mattias.

- Vad gäller gruppbefälsutbildningen, så upplever jag att den är mycket bra och välplanerad. Det märks att förbandet lägger kraft på att skapa en så lärorik och stimulerande utbildningsmiljö som det är möjligt - vi får extremt bra utbildning, fortsätter Mattias.

Ändrade roller

Dagens gruppchefer har en något annorlunda och utökad roll som chefer än tidigare värnpliktiga gruppchefer. Redan under värnpliktstiden fick förvisso värnpliktiga chefer på olika nivåer en relativt bra ledarskapsutbildning som var anpassad och fullt tillräcklig till de uppgifter som individen hade att lösa under värnplikten. Många före detta värnpliktiga har genom åren berättat att de har haft stor nytta av den ledarskapsutbildning de fick under värnplikten.

Dagens gruppchefer är dock tänkta att ta anställning och tjänstgöra under en betydligt längre period vilket också ställer högre krav både på individen såväl som på gruppchefsutbildningen. Försvarsmakten har infört ett flerbefälssystem där bland annat gruppchefer har en större och annorlunda roll än tidigare.

Gruppbefälsutbildningen är därför ett led i att möta de nya krav som ställs på dagens och framtida gruppchefer. Utbildningen är ganska omfattande, fem veckor är försvarsmaktsgemensamma där ämnen som pedagogik, ledarskap och fysisk prestationsförmåga avhandlas. Stor vikt läggs också på humanitär rätt, krigets lagar och inte minst jämställdhet och jämlikhet.Tre veckor är förbandsgemensamma, där stort fokus läggs på bland annat strid, orderträning, säkerhetsbestämmelser och värdegrund. Den sista veckan är befattningsspecifik utbildning vilket innebär att varje enhet fokuserar mer på sitt specialområde.

Eleverna både på Berga och i Göteborg är i slutfasen på utbildningen som alltmer har övergått i praktiska övningar för eleverna.

Dagens skjutpass på Berga avslutades, instruktören fanjunkare John Andersson var nöjd med Mattias som övningsledare. Efter en lunch i solskenet var det snart dags för nästa elev att ställas på pisten som övningsledare. Att ena stunden vara den som leder för att nästa vara den som blir ledd, är också en del i gruppbefälsutbildningen.