Marinchefen fick förtjänstmedalj från Singapore

Förra veckan mottog marinchefen, konteramiral Jan Thörnqvist, en av Singapores finaste utmärkelser, förtjänstmedaljen Pingat Jasa Gemilang (Meritorious Service Medal). Marinchefen mottog medaljen från Singapores försvarsminister doktor Ng Eng Hen i en ceremoni på försvarsdepartementet i Singapore.

Singapores försvarsminister Ng Eng Hen och marinchefen Jan Thörnqvist.
Singapores försvarsminister Ng Eng Hen och marinchefen Jan Thörnqvist. Foto: Ministry of Defence, Singapore

Jan Thörnqvist får utmärkelsen för sina värdefulla insatser i att stärka försvarsrelationerna mellan den svenska och singaporianska flottan och tog med stolthet emot utmärkelsen men uttryckte samtidigt hur denna riktar sig till hela den svenska marinen.

Marinchefen mötte under besöket sin singaporianska kollega, Amiral Ng Chee Peng och fick även tillfälle att spendera en förmiddag till sjöss med det singaporianska fartyget Polaris.

Försvarsrelationerna har länge varit goda mellan Sverige och Singapore, bland annat har ett hundratal singaporianska marinofficerare genomfört utbildningar i Karlskrona genom åren. Singapores försvarsmakt har införskaffat såväl minröjningsfartyg som ubåtar och luftvärnssystem från Sverige och länderna har genomfört ett flertal övningar tillsammans för att lära och utbyta erfarenheter av varandra.