Internationellt försvarsbesök i Norrbotten

Onsdag och torsdag 13-14 februari besöktes I 19, F 21 och A 9 av 50 personer från 24 medlemsländer i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Organisationen har till uppgift att förebygga konflikter och stärka mänskliga rättigheter.

Basbataljonen vid F 21 förevisar sina sjukvårdsresurser. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
En rote Jas 39 Gripen har landat för att på endast 10 minuter fulltankas och lyfta mot nya uppdrag. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Spännande demonstration av en lufttankning i JAS-simulatorhallen. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Bärgning av stridvagn 122 ingick i stridsförevisningen på Bodens södra skjutfält. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Mitt på kaserngården presenterades stridsvagn 122 och stridsfordon 90 med tillhörande personal. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Intresset var stort för jägarbataljonens utställning. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Besökarna uppskattade soldaternas professionalism och öppenhet. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Kunniga besökare med intressanta frågeställningar. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Olof Granander informerar besökarna i Exercishuset på I 19. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

Besöket har sin bakgrund i ett åtagande bland de totalt 56 medlemsländerna i OSSE, som regleras i det så kallade Wiendokumentet. Genom Wiendokumentet förbinder sig länderna att bland annat motta och genomföra flygbas- och förbandsbesök i ett förtroendeskapande syfte.

När gästerna anlände till Sverige under tisdagen fick de aktuell information från utrikes- och försvarsdepartementen. Generallöjtnant Göran Mårtensson från Försvarsmaktens högkvarter berättade om transformeringen av svenskt försvar och pågående insatser samt om Sveriges ansvar för Nordic battlegroup 15.

Under onsdagen stod Norrbottens flygflottilj som värd. Flottiljen bjöd på ett digert program som bland annat omfattade rundtur på flygfältet, JAS-start och snabbtankning samt visning av snörröjningssystemet. Under eftermiddagen visade Basbataljonen sin utrustning och besökarna kunde samtala med specialutbildade soldater.

Succé att välja Norrbotten

I Boden hälsades besökarna välkomna av chefen för Norrbottens regemente, överste Olof Granander.
– Jag är glad över möjligheten att visa upp våra unika förmågor. Vi har visat att vi är ledande när det gäller vinterförmåga och besökarna visade stort intresse för jägarbataljonens och pansarbataljonens materielutställning, säger Olof Granander.

Under en stridsförevisning på Väderkvarnshöjden strax utanför Boden visade pansarbataljonen sin stridsteknik med både stridsvagnar, stridsfordon 90 och pansarskyttepersonal. Besökarna fick också möjlighet att samtala med deltagande soldater. Besöket vid Norrbottensförbanden avslutades med ett besök vid Archerhallen där Artilleriregementet presenterade sitt nya Archersystem.

– Det var en succé att välja Norrbotten som plats för detta besök. Sverige ska vara stolt över hur förbanden, med hög kvalitet och öppenhet, visade upp sina förmågor under vinterförhållanden. Besöket kan tjäna som ett gott exempel för de länder som står som värd för kommande OSSE-besök. Lite besviken är jag dock för det milda vädret. Jag var förberedd på sträng kyla och meterdjup snö, säger Axel Schneider, tysk generalstabsöverste och gruppens talesperson.

Ytterst ansvarig för besöket var överstelöjtnant Thomas Möller från Högkvarteret i Stockholm. Efter lång förberedelsetid och många logistiska utmaningar är han mycket nöjd över utfallet av besöket.
– Förbanden här uppe har ställt upp på ett fantastiskt sätt, vilket utmynnat i mycket nöjda besökare. Svenska försvaret har med stor öppenhet visat sina bästa sidor.

Även Olof Granander är nöjd när han summerar besöket.
– Det som glädjer mig mest är hur vår proffsiga personal med stolthet presenterar sin verksamhet.

Karta