Anfall på okänd mark

Bataljonen tog och slog i Brännberg

Måndagen den 23 september fortsatte övning Höstlöv då den mekaniserade bataljonen gick till anfall mot fiendestyrkor som fanns i det lilla samhället Brännberg, tre mil väster om Boden.
– Det var både spännande och intressant att öva i en helt ny miljö, det blir betydligt mer verklighetstroget, man vet aldrig vad som finns bakom nästa byggnad, säger Kristian Sander, stridsfordonsförare på andra pansarskyttekompaniet.

Kristian Sander, stridsfordonsförare på andra pansarskyttekompaniet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Per Carlsson, bataljonsövningsledare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Övning Höstlöv inleddes med att förbanden övade grupp- och plutonsvisa moment för att under den gångna helgen genomföra ett flertal samlade bataljonsanfall på Boden södra skjutfält.

– Det var lite ringrostigt i början, men förbandet har blivit mer följsamt efterhand. Till exempel har rapportering och lägesuppfattning blivit mycket bättre. Vi har nått flera uppsatta mål, men också identifierat en del brister som vi måste öva mer på, säger överstelöjtnant Per Carlsson, bataljonsövningsledare.

Efter helgens anfall på södra skjutfältet hade fiendestyrkorna i övningsspelet nu dragit sig västerut till samhället Brännberg. Bataljonen hade genom sin spaningspluton fått uppgifter om att de som var kvar av de fientliga styrkorna nu fanns på det gamla sågverksområdet i byn.

Tidigt på måndagsmorgonen inleddes anfallet i Brännberg. I täten gick stridsvagnskompaniet som sedan följdes av övriga delar av bataljonen. Strax efter nio på förmiddag slog andra pansarskyttekompaniet till mot fiendestyrkorna på sågverket och efter ett par timmar var fienden slagen.

– Spännande att öva i ny miljö, och dessutom var det första gången under den här övningen vi fick vara med och nedkämpa fienden, berättar Kristian Sander.

Kristian är 28 år och kommer från Rimbo utanför Norrtälje och anställdes som soldat på regementet så sent som i mars i år.

Hur kommer det sig att du sökte jobb som soldat?

– Jag gjorde värnplikten och sedan vara jag med i Nordic battlegroug, NBG 08. Sedan har suget kommit smygande tillbaka hela tiden. Så det var inget svårt val att söka sig tillbaka, jag trivs med det här livet helt enkelt, säger Kristian.

För den mekaniserade bataljonen fortsätter nu övningen med vård. Jägarbataljonen fortsätter öva på andra platser i länet fram till fredagen, först då är övning Höstlöv2013 över för den här gången.