Försvarsmaktens veterancentrum

Veterancentrum är Försvarsmaktens kompetenscentrum för veteran- och anhörigverksamhet. Enheten ger stöd till Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga före, under och efter insats.

Enligt lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser ska veteraner följas upp i fem år efter avslutad insats. 

Försvarsmaktens veterancentrum verkar för att utlandsveteranerna ska få uppskattning för sina insatser samt att insatsen ska vara meriterande i samhället. Enheten initierar även forskning inom området.

Det veteran- och anhörigarbete som Försvarsmakten bedriver vid förband, skolor och centrum kompletteras av Försvarshälsan, ideella samarbetsorganisationer och samhället i stort.

Kontakta veterancentrum via e-post:  veterancentrum@mil.se.