Ideella samarbetsorganisationer

Försvarsmakten samarbetar med flera organisationer. Via dem finns ett brett kontaktnät av anhöriga och veteraner. Organisationerna erbjuder aktiviteter, stödfunktioner och forum för utbyte av erfarenheter.

Stig von Bayer från FN-veteranerna Kongo-Zaire släpper sin bok om sin tid nere i Kongo på 60-talet..Vernissaget hölls på Armémuseum i Stockholm. Boken heter The Mad Swede.
Stig von Bayer från FN-veteranerna Kongo-Zaire släpper sin bok om sin tid nere i Kongo på 60-talet..Vernissaget hölls på Armémuseum i Stockholm. Boken heter The Mad Swede.
Försvarsmakten samarbetar med ett antal organisationer inom veteran- och anhörigområdet, bland annat Sveriges veteranförbund. Foto: Försvarsmakten

INVIDZONEN

Invidzonen är en ideell organisation som vänder sig till anhöriga till personal i internationell tjänst. Organisationen erbjuder gemenskap och stöd genom bland annat:

 • Ett mentorsnätverk med personer som själva har erfarenhet av att vara anhöriga.
 • Träffar för anhöriga.
 • En chatt som bemannas av mentorer.
 • Tidningen Invidzonen.
 • Familjeaktiveter på olika platser i landet

Webbplats: www.invidzonen.se

Telefon, kansli: 08-400 20 388
Telefon, Invidzonens anhörigtelefon: 076-166 33 17

SVERIGES VETERANFÖRBUND

Sveriges veteranförbund är en organisation för den som har genomfört internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten. Förbundet som har lokalföreningar över hela landet, arbetar för att behålla och utveckla den kamratskap som skapats under insatserna. Sveriges veteranförbund erbjuder till exempel:

 • Samtalsstöd från kamratstödjare. De går också att träffa i enskilda möten eller nå via en jourtelefon 020-666 333 (varje dag kl. 18-21).
 • Träffar för de som har genomfört utlandstjänst.
 • Tidningen Svensk veteran.

Webbplats: www.sverigesveteranforbund.se
Telefon, kansli: 08-25 50 30

SVENSKA SOLDATHEMSFÖRBUNDET

Svenska Soldathemsförbundet är en sammanslutning av lokala soldathemsföreningar och stiftelser. Genom webbplatsen finns information om:

 • Par- och familjerådgivning.
 • Professionellt samtalsstöd för enskild, par eller familj via en  beredskapstelefon som bemannas dagligen kl. 07-21.
 • Lokal verksamhet för soldater, sjömän, utlandsveteraner och deras familjer på soldathem på olika platser i landet.

Webbplats: www.soldathem.org 

Telefon, kansli: 070-571 16 65

Telefon, professionellt samtalsstöd: 070-570 99 91

IDROTTSVETERANERNA

Idrottsveteranerna är en ideell organisation som vänder sig till sårade/skadade veteraner. Föreningen stödjer vid träning och tävling med bland annat utrustning, resekostnader och tävlingsavgifter. Internationellt sårade eller skadade stöds med medel ur statsbidraget från Försvarsmakten medan nationellt skadade stöds med medel från sponsorer. Föreningen är också öppen för alla som vill stödja föreningens verksamhet genom stödmedlemskap eller donationer.

Webbplats: www.idrottsveteranerna.se
Telefon, kansli: 073-432 12 98

Invidzonen
00:52