Ideella samarbetsorganisationer

Försvarsmakten samarbetar med flera organisationer. Via dem finner du ett brett kontaktnät av anhöriga och veteraner. Organisationerna erbjuder aktiviteter, stödfunktioner och forum för utbyte av erfarenheter.

Stig von Bayer från FN-veteranerna Kongo-Zaire släpper sin bok om sin tid nere i Kongo på 60-talet..Vernissaget hölls på Armémuseum i Stockholm. Boken heter The Mad Swede.
Försvarsmakten samarbetar med ett antal organisationer inom veteran- och anhörigområdet, bland annat Sveriges veteranförbund. Foto: Försvarsmakten

Invidzonen

Invidzonen är en ideell organisation som vänder sig till anhöriga till personal i internationell tjänst. Organisationen erbjuder gemenskap och stöd genom bland annat:

 • ett mentorsnätverk där du kan få kontakt med en erfaren anhörig
 • träffar för anhöriga
 • en chatt som bemannas av mentorer
 • tidningen Invidzonen
 • familjeaktiveter på olika platser i landet

Webbplats: www.invidzonen.se

Se informationsfilmen om Invidzonen

Telefon, kansli: 08-400 20 388
Telefon, Invidzonens anhörigtelefon: 0761-66 33 17

Sveriges veteranförbund

Sveriges veteranförbund är en organisation för dig som har genomfört internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten. Förbundet arbetar för att behålla och utveckla den kamratskap som skapats under insatserna. Sveriges veteranförbund erbjuder till exempel:

 • Samtalsstöd från kamratstödjare som du kan dela erfarenheter och tankar med. Dem kan du träffa i enskilda möten eller nå via en jourtelefon 020-666 333 (varje dag 18-21).

 • Träffar för soldater som också genomfört utlandstjänst

 • Tidningen Sveriges veteran

Webbplats: www.sverigesveteranforbund.se

Telefon, kansli: 08-255030

Svenska soldathemsförbundet

Svenska Soldathemsförbundet är en sammanslutning av lokala soldathemsföreningar och stiftelser. Verksamheten bedrivs på kristen grund men vem som helst är välkommen att kontakta förbundet. Genom webbplatsen kan du hitta:

 • Par- och familjerådgivning

 • En stödtelefon

 • Lokal verksamhet för soldater, sjömän, veteraner och deras familjer på soldathem på olika platser i landet.

Webbplats: www.soldathem.org 

Telefon: 070-57 11 990 eller 070-57 11 494

Svenska militära kamratföreningars riksförbund

Förbundet samordnar verksamheten mellan militära kamratföreningar över hela landet och företräder dem inför Försvarsmakten och resten av samhället. På förbundets hemsida hittar du information om inplanerade aktiviteter, till exempel föreläsningar, resor och studiebesök.

Webbplats: www.smkr.se

Telefon, kansli: 08-611 85 40

Idrottsveteranerna

Idrottsveteranerna är en ideell organisation som vänder sig till sårade/skadade veteraner. Föreningen stödjer vid träning och tävling med bland annat utrustning, resekostnader och tävlingsavgifter. Internationellt sårade eller skadade stöds med medel som kommer från Försvarsmakten medan nationellt skadade stöds med medel från andra sponsorer. Föreningen är också öppen för alla som vill stödja föreningens verksamhet genom stödmedlemskap eller donationer.

Webbplats: www.idrottsveteranerna.se

Telefon, kansli: 073-432 12 98