Stockholms amfibieregementes skjutfält och tillträdesförbud

När vi bedriver farlig verksamhet på skjutfälten tillämpar vi skyddslagen (2010:305). Farlig verksamhet kan exempelvis vara skjutningar och sprängningar och därför är det viktigt att du tar varningsskyltar, avspärrningar och anslag på största allvar.

När vi inte bedriver farlig verksamhet får skjutfälten beträdas på egen risk.

Det är livsfarligt att vidröra ammunition (projektiler o dylikt). Observera anslag vid skjutfälten och eventuella avspärrningar.

Fakta Stockholms amfibieregemente - Amf 1
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 850
Så har vi räknat