Vem är veteran?

Du som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen är enligt vår definition veteran. Personal som deltagit i internationella militära insatser kallas utlandsveteraner.

Våra veteraner vet vad det innebär att arbeta som ett lag under hög press, ibland när mycket står på spel. Du som veteran har erfarenheter som är värdefulla såväl hos oss som ute på den civila arbetsmarknaden. Försvarsmakten finns som ett stöd för dig och dina anhöriga för att ni ska må bra, både fysiskt och psykiskt. 

Vid internationella insatser arbetar vi för att motverka ohälsa genom att förbereda personal inför den insats som väntar och de upplevelser den kommer att innebära. Uppföljningssamtal sker sedan löpande under insatsen och efter att du som veteran kommit tillbaka till Sverige och varit hemma en tid.

Råd och vägledning

Våra veteraner kan alltid vända sig till Försvarsmakten för information och vägledning. Vi har särskilda veteransamordnare på varje förband och personal på Försvarsmaktens HR-centrum, samt rehabiliteringsspecialister som arbetar särskilt med veteraner. Praktisk information om vårt veteranarbete hittar du på sidorna Råd och vägledning.

Du som varit i tjänst hos Försvarsmakten förtjänar att uppmärksammas. En viktig del i vårt veteranarbete är därför att lyfta fram våra veteraners insatser genom ceremonier som Veterandagen och medaljering av personal.

Försvarsmaktens Veterancentrum

Veterancentrum  är Försvarsmaktens kompetenscentrum för veteran- och anhörigverksamhet med uppgift att implementera Sveriges veteranpolitik i Försvarsmakten. Det innebär att utveckla en veteranstrategi, säkerställa information, vägledning och kompletterande stöd  och rådgivning till Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga före, under och efter insats samt att säkerställa att Försvarsmaktens veteraner blir uppföljda i fem år efter avslutad insats. Försvarsmaktens Veterancentrum verkar för att utlandsveteranerna ska få erkänsla för sina insatser samt att insatsen ska vara meriterande i samhället. Enheten initierar även forskning inom området.

Stöd av ideella organisationer

Försvarsmakten samarbetar också med ideella organisationer. Hos dem kan du bland annat finna kamratstödjare och forum för att diskutera dina erfarenheter med andra med liknande upplevelser. Kontaktuppgifter finns på sidan Samarbetspartners.

Notiser

Idrottsveteranerna genomförde rehabläger på Bosön
20 november201715:22

Helgen 18 – 19 november genomförde föreningen Idrottsveteranerna ett läger på Bosön, Lidingö. Deltagarna fick prova på olika idrottsgrenar samt andra aktiviteter som klättring och bowling.

Rullstolsbasket på Bosön. Foto: Mårten Granberg/Försvarsmakten

Idrottsveteranerna etablerades 2015 för att hjälpa sårade och skadade utlandsveteraner med förutsättningar att utöva fysisk träning och har sedan 2016 ett samarbetsavtal med Försvarsmakten.

Sedan starten har föreningen engagerat en rad veteraner i allt från skidåkning på både längden och utför, kajakpaddling, cykling, skytte, orientering och triathlon, men även mindre fysiskt krävande aktiviteter som fiske, segling och vandring. Målet är att få sårade och skadade veteraner att, som en del av rehabiliteringen, röra på sig och kanske på sikt kunna tävla på sina egna villkor.

- Idrottsveteranerna gör ett fantastiskt arbete som kommer våra Veteraner tillgodo. Tillsammans med övriga samarbetsorganisationer kompletterar de Försvarsmaktens arbete för veteraner och anhöriga, säger Daniel Nybling, Försvarsmaktens Veterancentrum.

Även icke sårade/skadade är välkomna i föreningen som stödmedlemmar och erbjuds då möjlighet att delta i många av aktiviteterna till självkostnadspris.

Veteran- och anhörigchatt

Invidzonens chatt är öppen varje torsdag och söndag kväll. Där får du tillfälle att ställa frågor till en mentor som har erfarenhet från insats på hemmaplan. Sista torsdagen i månaden får du även möjlighet att chatta med en veteran som har erfarenhet från insatsområde.

Läs mer