Försvarsmakten bedriver ett omfattande anhörig- och veteranarbete. På de här sidorna finns information och kontaktinformation som är värdefull att ta del av oavsett om du är anhörig eller veteran.

På alla förband, skolor och centrum finns lokala anhörig- och veteransamordnare - det är i första hand till dem du höra av dig med frågor.

Den som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen är veteran. Den som deltagit i internationella insatser kallas utlandsveteran.

Anhörig är den som själv anser att den är anhörig. Närmast anhörig är de två personer som den anställde utser. De närmast anhöriga är Försvarsmaktens kontaktpersoner om något inträffar samt de som inbjuds till anhörigträffar.

Försvarsmakten samarbetar med ideella organisationer som kompletterar arbetet. Dessa är Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Invidzonen, Soldathemsförbundet, Idrottsveteranerna och Sveriges Militära Kamratföreningar.