Sociala medier

Försvarsmakten har en stor närvaro på sociala medier. Myndigheten har flera officiella konton men det finns även en rad sidor för olika förband, skolor och centrum.

Syftet med Försvarsmaktens konton i sociala medier är att informera om vår verksamhet samt att vara tillgängliga, så att anställda och allmänhet kan ställa frågor och dela med sig av erfarenheter och åsikter om Försvarsmakten.

Det finns officiella sidor för Försvarsmakten på Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin och Google+. I listan nedan finns även de förband, skolor och centrum som har närvaro på Facebook och Instagram.