Värdlandsstöd i fokus när Baltops 24 övar i Östersjön

Nu myllrar det av soldater, sjömän, officerare och fartyg längs med Stockholms skärgård, Östersjön och Gotland. Den årligen återkommande internationella marinövningen Baltops är i full gång. I år deltar Sverige för första gången som Natoallierad.

Fyra militärer på plattformen till ett fartyg
Fyra militärer på plattformen till ett fartyg
Soldater ur 2. marina basbataljonen vid trängfartyget HMS Loke efter att transport av raketartillerisystemet Himars genomförts. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
En soldat som bemannar kulspruta
Svensk amfibiesoldat bemannar kulsprutan ombord på en stridsbåt. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Soldat avlastar fordon från båt
Soldat från amerikanska marinkåren ser till att Himarspjäsen urlastas vid Utö. Där genomfördes senare skarpskjutningar. Himars kan nå mål inom en radie av 500 kilometer. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Nato har tagit plats i Östersjön med 12 000 soldater, sjömän och officerare samt ett 50-tal fartyg, och runt 85 helikoptrar och flyg. Förband från marinen, armén och flygvapnet övar med våra allierade för att snabb kunna möta ett väpnat angrepp på den marina arenan.

– Målet med Baltops 24 från det svenska perspektivet har varit att snabbt integreras med våra allierade samt att genomföra verksamhet som är avskräckande för fienden, säger Ställföreträdande planeringschef för Baltops 24, Henrik Uppström.

Det är nu mer än någonsin viktigt att alliansen visar sin närvaro till sjöss i Östersjöregionen. Övningar som Baltops bidrar till stabilitet och säkerhet i vårt närområde. Tillsamman sluter totalt 19 nationer upp för att genomföra övningen och påvisa Natos närvaro.

– Sverige har i år likt tidigare år haft ett mycket bra utbyte med våra utländska kollegor. Det känns extra värdefullt nu när dessutom är fullvärdiga Natoallierade, säger Ida Molin planeringsansvarig Baltops 24.

Under övningen tränas minröjning, ytstrid, amfibieoperationer samt värdlandsstöd på Gotland där arméförband tar mot utländska amfibieförband. Både till sjöss och på land är logistik i ett stort fokus under hela övningen.

Övningen pågår fram till den 20 juni och är en av de största upplagorna av Baltops som någonsin genomförts.