Nyexaminerade piloter förstärker Flygvapnet

Den 18 juni genomfördes vingexamen på Flygskolan i Linköping. Därmed förstärktes flygvapnet med flera nya piloter som nu kommer att ansluta till olika förband runtom i Sverige.

Vingar
Vingar
Den 18 juni genomfördes vingexamen på Flygskolan i Linköping. Därmed förstärktes flygvapnet med flera nya piloter som nu kommer att ansluta till olika förband runtom i Sverige. Foto: Försvarsmakten
Officerare
Flygvapenchefen, generalmajor Jonas Wikman, delade ut vingarna till Försvarsmaktens nya piloter tillsammans med Luftstridsskolans chef överste Niclas Magnusson och Flygskolans chef överstelöjtnant Ola Höglund. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Flyg
Efter examensceremonin genomfördes flyguppvisning med SK 60, helikopter 16, två helikopter 15, TP 84 Hercules samt Jas 39 Gripen. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Flygplan
TP 84 Hercules. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
SK 60
SK 60, en modell som går mot slutet av sin tid i flygvapnets tjänst. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

Piloteleverna inledde högtidsdagen med en examinationsflygning tillsammans med en flyglärare eller en rutinerad kollega. Efter landningen möttes de av familj och vänner som fick en förevisning av flygplanen och helikoptrarna innan det var dags för examensceremoni där de nyexaminerade piloterna tilldelades sina vingar av flygvapenchef Jonas Wikman.

Den 18 juni genomfördes flygarexamen på Flygskolan i Linköping. 
De nyexaminerade piloterna tilldelades sina vingar av flygvapenchef Jonas Wikman.
De nyexaminerade piloterna tilldelades sina vingar av flygvapenchef Jonas Wikman. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

– Idag tilldelas ni vingen, en milstolpe och ett bevis på att ni klarat den grundläggande flygutbildningen. Kraven är på er är höga, och ni som står här idag – ni har det som krävs. Ni är framtiden och en del av förmågan som ska försvara Sverige och alliansen i en orolig tid. Stort grattis, säger flygvapenchef Jonas Wikman.

Helikopterpiloter i majoritet

Vid årets examensceremoni var en majoritet av eleverna helikopterpiloter som så småningom kommer att fortsätta sin karriär på någon av Helikopterflottiljens skvadroner i Luleå, Linköping eller Ronneby. Efter ceremonin välkomnades de av förbandets chef överste Mats Antonson.

– Våra nya kollegor är ett välkommet tillskott i en händelserik tid som präglas av fortsatt höga risker för svensk säkerhet och integration i Nato. Genom att ta sig till examen har våra nya piloter visat att de är kompetenta och skickliga. Det är egenskaper som krävs för att vi ska kunna lösa tilldelade uppgifter och uppkomna operationer, säger Mats Antonson.

Mer avancerad flygning väntar

De blivande piloterna har nu avslutat GFU (Grundläggande flygutbildning) och fortsätter med GTU (Grundläggande taktisk utbildning) vilket innebär mer avancerade flygpass och en tydlig koppling mot luftstrid och taktisk flygning.

På examen deltar även transportpilotelever som genomför delar av sin utbildning med U.S Navy i USA och bär de svenska vingarna tillsammans med U.S. Navy Wings of Gold. Piloterna kommer tillhöra Skaraborgs flygflottilj och tjänstgöra på transport-och specialflygdivisioner på Såtenäs eller Malmen.

– Deras erfarenheter från internationell flygning och ett stort internationellt kontaktnät gör att de blir ett efterlängtat och starkt tillskott i Flygvapnet, säger Adam Nelson, chef Skaraborgs flygflottilj

Efter examensceremonin genomfördes en avancerad flyguppvisning med SK 60, helikopter 16, två helikopter 15, TP 84 Hercules samt Jas 39 Gripen C.