Amfibiekåren i spetsen för Baltops 24

Under Baltops 24 har amfibiekåren inte bara övat sina egna färdigheter, utan även samarbetat intensivt med våra allierade. Med fokus på marina nyckelområden i Östersjöregionen har integrerade operationer genomförts i syfte att bibehålla stabilitet och säkerhet i Sverige och i regionen.

De svenska amfibiestyrkorna har i första hand övat i Stockholms skärgård.
De svenska amfibiestyrkorna har i första hand övat i Stockholms skärgård.
De svenska amfibiestyrkorna har i första hand övat i Stockholms skärgård. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Skarp planering, gemenskap och ett fullsatt förband. Baltops 24 är den största marinövningen som Sverige deltar i som Natoallierad. Tillsammans med 19 nationer har cirka 12 000 soldater och sjömän medverkat i övningen med syftet att stärka Nato och säkerheten i Östersjöområdet. För amfibiekårens del har övningen genomförts i Stockholms skärgård.

En fiktiv verklighet

Övningen Baltops 24 bygger på ett scenario som baseras på en tidigare verklig omvärldsutveckling. Den fortsätter med fiktiva händelser där motståndare hotar de baltiska staterna och använder sig av privata militära företag för att skapa oro i Östersjöregionen. Som ett svar på detta agerar Nato genom att aktivera delar av sina regionala planer i Östersjöområdet.

Under Baltops 24 har amfibiekåren inte bara övat sina egna färdigheter, utan även samarbetat intensivt med internationellt allierade. Med fokus på marina nyckelområden i Östersjöregionen har integrerade operationer genomförts i syfte att bibehålla stabilitet och säkerhet i Sverige och i Nato.
Svenska stridsbåtar kan ta sig fram nästan överallt på grund av det ringa djupgåendet. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Amfibiekårens bidrag till övningen

För amfibiekåren har deltagandet i Baltops 24 präglats av internationell samövning med bland annat marinkår och amfibieförband från Tyskland, Nederländerna, Frankrike, USA och Storbritannien. Allierade har välkomnats och utbildats för att utbyta kunskap och dra nytta av varandras erfarenheter.

– Den svenska amfibiska kompetensen ses som unik i Nato. När allierade besöker oss och får ta del av vår operationsmiljö har vi möjlighet att visa upp våra amfibiska förmågor och hela tiden bli bättre och starkare tillsammans, säger Fredrik Westman Nilsson, biträdande övningsledare amfibie.
Fredrik menar att tillgångarna till övningsområden i Stockholms skärgård erbjuder betydande möjligheter för avancerade övningar.  
– Vi har kunnat erbjuda förutsättningar för avancerade övningar både med skarp och lös ammunition, säger han.

Une photo de l'équipage élargies du Mistral et des Suédois embarqués sur le Mistral est faite le 16 juin 2024 à l'occasion de l'exercice OTAN "Baltops"
Franska, svenska och finska amfibiestyrkor ombord på det franska amfibiefartyget FS Mistral. Foto: French Forces

FLS övas för första gången som allierad

Under Baltops 24 har Marin militärbas Haninge haft som uppgift att öva FLS (Forward Logistic Site), ett logistikkoncept som ska vara applicerbart på samtliga tre militärbaser. FLS är ett koncept som inom Natos struktur som syftar till att förse förbanden med nödvändiga resurser under en operation eller övning. Till exempel kan resurserna inkludera ammunition, drivmedel, mat, reparationer och transport av materiel eller personal.

– Under övningen har vi tillgodosett föranmälda och uppkomna logistikbehov åt 14 förband från åtta nationer, både amfibie- och fartygsförband. Som mest har 1 200 personer bott samtidigt i området. Dessa har försetts med nödvändigheter såsom boende, mat, transporter och annat som behövs för att de ska kunna genomföra sina uppdrag, säger Göran Olsson, övningsledare för FLS, Stockholms amfibieregemente, Amf 1.
– Efter avslutad övning kommer konceptet att utvärderas och fortsätta att utvecklas.
Hittills har det inte funnits anmärkningar på logistikstödet från våra allierade partners. Efter övningen kommer vi att utvärdera konceptet och arbeta vidare med FLS, säger Thomas Olsson, övningsledare för FLS, Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4.

Marina militärbaser finns i Stockholm (Haninge), Karlskrona och Göteborg.