Sjömålsbekämpning i Östersjön

En del av Natoövningen Neptune Strike

Tillsammans med våra allierade har Sverige med marinen och flygvapnet deltagit i Natos övning Neptune Strike, Nest. Med gemensamma krafter och hög precision hanterar alliansen hot och försvarar gemensamma intressen.

HMS Härnösand och HMS Gävle är två av enheterna som deltagit i Neptune Strike 24.
HMS Härnösand och HMS Gävle är två av enheterna som deltagit i Neptune Strike 24.
HMS Härnösand och HMS Gävle är två av enheterna som deltagit i Neptune Strike 24. Foto: HMS Gävle/Försvarsmakten
Svenska och spanska flygstyrkor samlar ihop efter genomfört sjömålsuppdrag.
Svenska och spanska flygstyrkor samlar ihop efter genomfört sjömålsuppdrag. Foto: Flygvapnet/Försvarsmakten

Syftet med övningen är att använda och integrera förmågor för att försvara alliansen genom olika aktiviteter för att säkerställa egen rörlighet på strategiska platser och att genomföra avskräckande aktiviteter.

Tre svenska korvetter samt stridsflyg har deltagit

Under övningen har två moment genomförts med våra allierade för att gemensamt bekämpa mål till sjöss. Övningen omfattar såväl sjö- som flygstridskrafter från flera länder och har genomförts i södra Östersjön och parallellt i bland annat Medelhavet. 

Sensorer från både flygvapnet och marinen användes under genomförandet av momenten i Östersjön för att samordna lägesbild och bestämma målläget. Detta skickades ut via Länk 16 och innan anfallet koordinerades tid och målläge med de svenska korvetterna och det sammansatta flygföretaget för att få maximal verkan i målet.

Tillsammans med våra allierade har Sverige med Marinen och Flygvapnet deltagit i Natos övning Neptune Strike i maj 2024, NEST. Syftet med övningen är att använda och integrera förmågor för att försvara alliansen genom olika aktiviteter för att säkerställa egen rörlighet på strategiska platser och att genomföra avskräckande aktiviteter.
 
Gemensam sjömålsstrid
Under övningen har två moment genomförts med våra allierade för att gemensamt bekämpa sjömål. Övningen omfattar såväl sjö- som flygstridskrafter från flera länder och har genomförts såväl i södra Östersjön som parallellt i exempelvis Medelhavet.
I stridsledningscentralen sammanställs informationen så att vapeninsats kan göras, här ombord på HMS Visby. Foto: HMS Visby/Försvarsmakten

Genom att dela lägesbild via taktiska datalänkar kan de deltagande enheterna i Nato, i nära realtid, vara beredda att bekämpa de fientliga sjöstridskrafterna. Från Sverige har stridsflygdivisionerna från Skaraborgs flygflottilj och korvetterna HMS Visby, HMS Härnösand och HMS Gävle deltagit.

– Vi kan med mycket kort varsel, tillsammans med våra allierade, upprätta en bild av vad som rör sig på ytan och vara beredda att gemensamt bekämpa det med sjömålsrobotar, säger örlogskapten Erik Allerman som är fartygschef på HMS Härnösand. 

Genom att samma målläge presenteras på skärmar ombord på korvetterna och i flygplanen, samt i ledningscentraler i land, ökar precisionen i den gemensamma bekämpningen.

Svenska Mission Commanders

Ur flygvapnet har 71:a stridsflygdivision och 72:a stridsflygdivision genomfört uppdrag att leda ett sjömålsanfall mot ett fingerat fientligt fartyg i Östersjön, ledda av svensk flygstridsledning ur 161:a strilbataljonen.

Tillsammans med våra allierade har Sverige med Marinen och Flygvapnet deltagit i Natos övning Neptune Strike i maj 2024, NEST. Syftet med övningen är att använda och integrera förmågor för att försvara alliansen genom olika aktiviteter för att säkerställa egen rörlighet på strategiska platser och att genomföra avskräckande aktiviteter.
 
Gemensam sjömålsstrid
Under övningen har två moment genomförts med våra allierade för att gemensamt bekämpa sjömål. Övningen omfattar såväl sjö- som flygstridskrafter från flera länder och har genomförts såväl i södra Östersjön som parallellt i exempelvis Medelhavet.
Svenska och spanska flygstyrkor samlar ihop efter genomfört sjömålsuppdrag. Foto: Flygvapnet/Försvarsmakten

Mission commander, MC, ska lösa det flygtaktiska uppdraget och har två uppgifter – att se till att uppdraget kan lösas och att genomföra uppdraget på ett flygsäkert sätt. Som MC börjar uppdraget innan genomförandet. Ordern, Air Tasking Order, med uppdraget får MC ungefär ett dygn innan genomförandet. Den första uppgiften blir att analysera uppdraget och komma fram till med en genomförbar idé hur det ska lösas med de ingående enheterna i uppdraget och därefter genomföra ordergivning.

– Uppdragen genomfördes tillsammans med både marinen och spanska flygvapnet för att uppnå maximal effekt och stöttades även av en spansk tanker och ett AWACS ledningsflygplan, säger mission commander ”GENE”.