Prototyp för nya paradhjälmen klar

Nu tar Försvarsmakten nästa steg i utvecklingen av den nya paradhjälmen. Just nu genomförs de sista designstudierna och hållbarhetsberäkningarna, och en färdig prototyp samt bild på hur hjälmen kan se ut finns på plats.
– Det är en helt ny och unik produkt vi tar fram och vi har prioriterat att den blir säker och så korrekt utseendemässigt som möjligt, säger major Hans Augustin.

Två olika designalternativ för ny paradhjälm.
Två olika designalternativ för ny paradhjälm.
Den nya hjälmen kommer att bli lik den gamla paradhjälmen. De digitalt skapade bilderna är inte exakta utan en skiss och målbild. De visar de två alternativ som nu är valda att gå vidare med och kommer att förses med de kännetecken som vi är vana att se, till exempel pik eller plym. De är i grunden utvecklade från moderna ridhjälmar med Mips-teknologi. Foto: Digital bild: Svekon/Försvarsmakten

Utvecklingen av en ny och säker paradhjälm för ridning har pågått med full kraft sedan sommaren 2023. Den nya hjälmen ska användas vid parad till häst, till exempel beriden vaktparad och beridna eskorter.

Arbetet med paradridhjälmen går nu in i nästa fas och det finns en godkänd prototyp som är framtagen för att vara en långsiktigt hållbar lösning. När detaljkonstruktionsarbetet är färdigt påbörjas tillverkning med tester och verifiering.

– Hjälmen kommer vara på plats och färdig att använda tidigast våren 2025 – men då gäller det att allt går i lås. Målet har varit att skapa en hjälm som kan hålla in i framtiden, säger major Hans Augustin, regementsceremoniofficer vid Livgardet och projektledare för projekt Paradridhjälm.

Säker och lik originalet

Under det gångna året har alla inblandade arbetat hårt för att skapa en ny hjälm som uppfyller alla tillämpliga säkerhetskrav men också är så lik original-paradhjälmen som möjligt och är så korrekt som möjligt i utseende och utformning.

– Det här är en komplicerad process. Det är en helt ny och unik produkt vi tar fram och vi har prioriterat att den blir bra och rätt. Vi är mycket nöjda med den produkt vi nu går vidare med, säger major Hans Augustin.

Under arbetet med utvecklingen av en ny hjälm har många avvägningar behövt göras. Bland annat gjordes inledningsvis undersökningar som ledde fram till slutsatsen att den gamla paradhjälmen inte går att bygga om så att den blir tillräckligt säker för ridning enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Ridhjälmsstandard

Under hösten har utvecklingsarbetet kretsat kring teknisk specifikation och ritningar – alltså konstruktionsarbete med systemmålsättningar och tekniska beskrivningar. Det genomfördes en teknisk utredning kring vad hjälmen ska klara av och inte.

– Många frågor kring hjälmens utformning har varit i fokus. Till exempel har en utmaning varit hur frågan om hjälmens pik och plym ska lösas på ett säkert sätt för att inte riskera skada vid fall från häst, säger Hans Augustin.

Under processen har Försvarsmakten också fört dialog med Arbetsmiljöverket för att se till att hjälmen får rätt typ av säkerhets- och ridhjälmsstandard utifrån kraven som är ställda, och en standard som är anpassad för verksamheten den ska användas för.

– Det finns många parametrar att ta hänsyn till i den här processen och för att få en så bra hjälm som möjligt som är säker och kan hålla över lång tid har vi velat vända på alla stenar, säger Hans Augustin.

Pik och plym

Den nya hjälmen kommer vara lik originalet. Den kommer ha sin kännetecknande silverfärgade yta samt detaljer i guldpläterad metall i form av riksvapnet, bataljbandet och lagerkransen på samma sätt som tidigare. Även pik och plym är lika originalhjälmen. Den har rotationsskydd (Mips-teknologi) precis som en vanlig ridhjälm, vilket gör att nya hjälmen blir något större än tidigare, men annars mycket lik.

– Den nya hjälmens formspråk kommer vara sådant så att folk känner igen sig. Nu ska vi fortsätta arbeta för att förhoppningsvis ha hjälmen på plats till nästa vår, men då gäller det att processen går som på räls, precis som tänkt, säger Hans Augustin.

Paradhjälm - Paradridhjälm
  • Den nya paradhjälmen heter Paradridhjälm för att särskilja från den tidigare hjälmen och för att tydliggöra att den är såväl en paradhjälm som en säker ridhjälm.

  • Den gamla paradhjälmen kommer att vara kvar och användas vid alla parader som genomförs till fots i paraduniform modell 1895.