Ny chef tar över Livgardet

Livgardets nya chef, överste Gustaf Dufberg, är ny i rollen som regementschef men han är väl bekant med förbandet. Efter ett år som brigadchef på Norrbottensbrigaden i Boden är han tillbaka på ett av världens äldsta regementen.

Överste Gustaf Dufberg är ny chef för Livgardet.
Överste Gustaf Dufberg är ny chef för Livgardet.
–Det är med glädje som jag återvänder hem till Livgardet och antar det viktiga och stora uppdraget att leda Livgardet, sa överste Gustaf Dufberg vid chefsöverlämningsceremonin. Tillsammans ska vi stå redo som Livgardet alltid stått redo sedan 1521. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Såväl Livgardets fana som standar ramade in ceremonin.
Fanvakt ur Livkompaniet och standarvakt ur Livskvadron förde de symboler som tydligt visar på Livgardets mångfacetterade historia, nutid och framtid. Foto: Caitlin Qvist/Försvarsmakten
Arméns musikkår stod för musiken under chefsbytesceremonin då Livgardet fick en ny chef.
Arméns musikkår framförde bland annat Svea Livgardes marsch, Livgardets dragoners marsch och Arméns paradmarsch. Foto: Caitlin Qvist/Försvarsmakten
Generalmajor Jonny Lindfors beordrade överste Gustaf Dufberg att ta befälet över Livgardet.
Arméchef Jonny Lindfors poängterade i sitt tal vid chefsöverlämningen att Livgardet har en unik roll. –Livgardet är äldst, Sveriges äldsta förband, som alltid varit viktigt för Sverige, är viktigt för Sverige, viktigt för kungen, regeringen och för armén. Livgardet är en kärna i arméns själ skulle jag vilja påstå. Äldst och bevakar den del av Sverige som är viktigast för nationen, sade Jonny Lindfors. Foto: Caitlin Qvist/Försvarsmakten

Från 2018 till 2023 arbetade Gustaf Dufberg på Livgardet, både som ställföreträdande regementschef och chef för Försvarsmaktens internationella centrum Swedint. Trots att han trivdes mycket bra i Norrbotten var erbjudandet att bli Livgardets regementschef oemotståndligt.

– Det är första gången jag får återvända till ett tidigare regemente. Det känns verkligen som att jag kommer hem till Livgardet när jag nu återigen får förmånen att bära Livgardets uniform, säger Gustaf Dufberg.

Den första tiden i nya rollen ska Gustaf Dufberg fokusera på att sätta sig in i förbandets uppgifter och pågående verksamhet. På sikt är frågor kopplade till beredskap samt tillväxt av material, personal, lokaler och utbildningsanläggningar något som är viktigt för honom.

– Även om tillväxten inte går så snabbt som jag önskar så måste vi vara beredda med det vi har i nuläget, säger Gustaf Dufberg.

Chefsöverlämning

Under chefsöverlämningsceremonin den 27 mars lämnade den avgående chefen, överste Stefan Nacksten, över ansvaret till Gustaf Dufberg. För Stefan Nacksten väntar uppdraget som chef för försvarsstabens infrastrukturavdelning på Högkvarteret.

– Att få ha varit regementschef över Livgardet har varit en stor ynnest och jag är väldigt tacksam. Jag vill verkligen tacka alla medarbetare och värnpliktiga på Livgardet, det är mötena med er som gett mig energi. Till min efterträdare Gustaf Dufberg önskar jag stort lycka till och ta varsamt hand om regementets personal och framtida möjligheter, säger Stefan Nacksten.