Flygvapnets första överfanjunkare

I fredags befordrades Rickard Burmérius till flygvapnets första överfanjunkare. På uppdrag av flygvapenchefen hade flottiljchef Anders Jönsson tillsammans med förbandsförvaltare Niclas Foleby den stora äran att utnämna Rickard till mästare i sin funktion och montera de nya gradbeteckningarna.

Överfanjunkare
Överfanjunkare
Överfanjunkare Rickard Burmérius - en mästare i Flygvapnet. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Överfanjunkare
Försvarsmaktens andra överfanjunkare utnämndes under fredagen. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
ceremoni
Rickard Burmérius befordrades i samband med Blekinge flygflottiljs förbandssamling. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten

̶  Jag känner stor ödmjukhet, både över arbetet som ligger bakom och det förtroendet som en sådan här befordran innebär. Det gör att jag känner mig väldigt stolt att bli utnämnd till överfanjunkare, säger Rickard Burmerius.

Tjänstegraden överfanjunkare är en grad där individen är en mästare som genom mångårig tjänstgöring och erfarenhet har utvecklat en sådan yrkesskicklighet att medarbetaren är en auktoritet i flygvapnet. Tjänstegraden tilldelas selektivt och kopplas inte mot någon särskild befattning.

Rickard Burmérius jobbar vid 25:e flygbasjägarkompaniet vid Blekinge flygflottilj och har med sin erfarenhet och mångåriga tjänstgöring utvecklat en sådan yrkesskicklighet inom flygbasjägarfunktionen, att han har blivit en auktoritet på F 17 och i flygvapnet.

Rickard är även en mycket duktig instruktör och utbildare med djupa kunskaper inom vapen- och förbandsutbildning med skarp ammunition. Han är väl insatt i funktionens aktuella utvecklingsfrågor och varit drivande i utveckling av  prickskytteförmågan och utvecklat värnpliktsutbildning, grundkurs flygbasjägare,  befälskurs flygbasjägare och mycket mer.

Vad betyder det för dig att befordras till Flygvapnets första överfanjunkare?

̶  Flygbasjägarna är en liten och unik förmåga i flygvapnet och Försvarsmakten vilket gör att en sådan befordran betyder extra mycket, för både mig, flygbasjägarna och markstridsfunktionen inom flygvapnet.