Nya eldhandvapen – införandeledare är utsedd

Frågan om nya eldhandvapen har varit en lång följetong i Försvarsmakten. Sedan 2012 har det varit känt att nuvarande system behöver en ersättare.

Arméchefen
Arméchefen
Arméchef Jonny Lindfors och överste Michael Carlén under beredskapskontroll hösten 2023. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Sedan våren 2023 finns det ett tecknat avtal med finska Sako där Finland och Sverige gemensamt tecknat avtal kring leverans och införande av nytt eldhandvapensystem. Där pågår tester och försök. Med hänsyn till status och livslängd på nuvarande eldhandvapensystem pågår även en parallell process för att säkerställa tillgången till vapen för Försvarsmaktens personal.

Införandet av en ny familj eldhandvapen är ett omfattande projekt och därför tillsätts en införandeledare för att leda implementeringen. Parallellt pågår arbete med att säkerställa tillgängligheten på vapen till dess att de nya vapnen från finska Sako är ute på förbanden, säger arméchef Jonny Lindfors. 

Alternativ bereds parallellt

Införandet av en familj nya eldhandvapen löper över flera år. Därför pågår ett arbete för att säkerställa tillgängligheten på vapen till dess de nya vapnen är levererade och införda på förbanden i hela Försvarsmakten. Det handlar bland annat om att livstidsförlänga nuvarande bestånd AK 5, skynda på leveranserna från Sako och se över möjligheterna för en temporär lösning med andra vapen. 

De olika alternativen bereds parallellt för att hitta en effektiv lösning.

– Det viktigaste är att det inte blir något tidsglapp under anskaffningsprocessen där vi plötsligt saknar vapen till våra soldater, säger Jonny Lindfors.

Införandeldare är utsedd

Efter att nya eldhandvapen anskaffats blir det införandeledarens roll att ansvara för införandet av dessa i Försvarsmakten. Införandeledare och ansvarig för att leda det arbetet blir överste Michael Carlén, chef Fjärde brigaden. I den rollen leder han en införandegrupp med handplockade kompetenser från berörda delar i Försvarsmakten.

– När jag fick frågan från arméchefen tackade jag omedelbart ja, säger Michael Carlén. Få saker är så centralt som det personliga vapnet och att ansvara för införandet är en mycket viktig uppgift.

Tydlighet och transparens 

Processen kring nya eldhandvapen har varit både utdragen och det har cirkulerat mycket uppgifter i medierna, vissa korrekta andra inte. Michael Carlén härleder det framförallt till otydlighet i processen och brist på transparens.

– Det vi kommer göra annorlunda är att leda arbetet med en införandegrupp där vi samlat all nödvändig kompetens i ett och samma forum. Jag kommer redan innan årsskiftet kalla till ett första arbetsmöte med införandegruppen där kompetenser från bl.a. Arméstaben, Markstridsskolan, Försvarets materielverk och övriga försvarsgrenar och stridskrafter ska ingå. Utöver detta vill jag att kommunikationen kring eldhandvapen blir mer transparent och tydlig.

En längre intervju med införandeledare Michael Carlén finns att läsa på armébloggen