Livsviktig samverkan inom sjukvård under övning Meteor

Skadade, blodiga människor skriker ut sin smärta, andra ligger orörliga och tysta, ytterligare några springer i panik. Vad som orsakat detta och om det finns ett aktivt hot är oklart. Scenen är kaotisk och svårt att överblicka och detta är vad som möter aktörer inom totalförsvaret under övningen Meteor där Försvarsmakten och övriga inblandade de senaste veckorna har övat samverkan inom avancerad sjukvård.

Personer i grön uniform bär en bår och går fram mot en helikopter.
Personer i grön uniform bär en bår och går fram mot en helikopter.
Personal från Försvarsmakten och Polisen lastar patient ombord på helikopter. Foto: Cecilia Tollefeldt/Försvarsmakten
Tre personer i grön uniform böjer sig över en bår.
Sjukvårdare vårdar patient i fält innan transport till säkrare plats. Foto: Cecilia Tollefeldt/Försvarsmakten
En person i grön uniform samtalar med två personer som bär vita hjälmar och gula jackor med sjukvårdssymboler på.
Samverkan mellan Försvarsmakten och civil sjukvård. Foto: Cecilia Tollefeldt/Försvarsmakten
En person i grön uniform hänger i rep  framför en bergssida och håller i en bår som också hänger i rep.
Sjukvårdare firar ned patient på bår längs en klippvägg. Foto: Cecilia Tollefeldt/Försvarsmakten

Soldater, poliser, räddningstjänst och civil sjukvård samarbetar med att bedöma de skadades status samtidigt som platsen ska göras säker genom att undanröja hot. I det höga arbetstempot kommunicerar de olika yrkesgrupperna intensivt, dels med kollegorna i den egna gruppen och dels med övriga aktörer för att hjälpa skadade och ge dem den hjälp de behöver. Hela tiden sker prioriteringar kring vilken behandling patienter får och i vilken ordning de ska flyttas från skadeplatsen till sjukhus.

Oavsett om man befinner sig ute i fält eller inomhus på en civil plats arbetar Försvarsmaktens avancerade sjukvårdsresurser i situationer och miljöer som är mycket utmanande och för riskabla för civil sjukvård. Soldaterna har mycket hög kompetens i att rädda liv genom att vårda skadade samtidigt som de skyddar sig själva och de skadade, som sedan kan transporteras till en säkrare plats och lämnas över till den civila sjukvården.

I övningen spelas olika typer av händelser upp och utifrån sina respektive ansvarsområden ska de inblandade hantera situationen och lösa sin uppgift i nära samarbete med varandra.

Övningar som Meteor gör att de inblandade aktörerna får en bättre bild av utmaningar och områden där man ytterligare kan förfina sitt samarbete i det gemensamma uppdraget att skydda Sverige.