Ukrainska officerares erfarenheter stärker Försvarsmakten

Stabsofficerare från ukrainska flygvapnet har under Aurora 23 besökt Flygstaben och andra flygförband för att prata om sina erfarenheter av kriget i Ukraina och luftförsvaret av landet.

En ukrainsk och en svensk militär.
En ukrainsk och en svensk militär.
Officerare från Ukrainas flygvapen besökte Flygstaben under Aurora 23. Foto: Petra Blomqvist/Försvarsmakten

De tog bland annat upp hur man organiserar luftförsvaret av viktiga civila och militära anläggningar, användning av flyg- och luftvärnssystem i stridssituationer och hur man organiserar logistik i krig.

– Vi har mycket att lära av varandra. Det visade sig när vi delat med oss av våra respektive erfarenheter, säger ställföreträdande flygvapenchef brigadgeneral Tommy Petersson.

I Flygstaben följde officerarna ledningen av underställda förband. De ukrainska officerarna är specialiserade bland annat på drifthållandet av flygbaser, flygoperationer och användandet av luftvärnssystem.

– Vi är mycket tacksamma att de vill dela med sig av aktuell kunskap och erfarenheter från ett pågående krig. Deras erfarenheter kommer göra oss vassare, stärka vår nationella försvarsförmåga och göra oss farligare för en motståndare. Det kommer bidra till att flygvapnet ökar Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp, säger Tommy Petersson.

Under övningen fick de ukrainska officerarna även delta i stabsarbetet och följa tillämpningen av spridningskonceptet som flygvapnet använder. De fick även tillfälle att följa evakuering av skadade vid en robotattack och hur svenska förband avvärjer luftangrepp.