Kriget avgörs i det bakre området

Divisionen spelar en avgörande roll för logistikkedjorna

Arméns nya divisionsnivå är viktig för den snabbt växande Försvarsmakten. Det visar sig inte minst inom underhålls- och sjukvårdstjänst. – Det är jätteviktigt för oss att det finns en högre nivå som samordnar underhållet och drar ut tidslinjen, säger major Mona Bäck som är bataljonschef för 4. brigadens underhållsbataljon.

Överste Marcus Gannerud, ställföreträdande divisionschef, och major Mona Bäck, bataljonschef.
Överste Marcus Gannerud, ställföreträdande divisionschef, och major Mona Bäck, bataljonschef.
Överste Marcus Gannerud, ställföreträdande divisionschef, på chefsbesök hos 4. brigadens underhållsbataljon under Aurora 23. Där togs han emot av bataljonschefen, major Mona Bäck. Foto: Försvarsmakten
Major Mona Bäck, bataljonschef på 4. brigadens underhållsbataljon
Bataljonschefen Mona Bäck, på bilden tillsammans med en lika glad finsk officerskollega, poängterar hur viktigt det är med långa övningar för logistiken. "Är vi ute i fem dagar går det att fuska. Det går inte nu under Aurora 23." Foto: Försvarsmakten
Korpral Anders Olausson, transportgruppchef under Aurora 23
Korpralen och transportgruppchefen Anders Olausson uppskattade Aurora 23: "Det har varit en jättebra övning. Jag har fått en större förståelse för olika förband på olika nivåer." Foto: Försvarsmakten

– Eldställningar! 

Alla i förläggningen hör ordern som vrålas ut. Soldater kastar sig i väg mellan tallar och gröna kamouflagetäckta tält. Eldställningar intas med nerver på helspänn.  

Försvarsmaktsövningen Aurora 23 är inne på sin tredje vecka när ställföreträdande divisionschefen, överste Markus Gannerud, gör chefsbesök på 4. brigadens underhållsbataljon – ett av divisionens viktigaste förband med ansvar för brigadens uthållighet.
Men mitt i besöket drabbas bataljonens stabsplats av eldöverfall - vilket är vardagsmat under övningen. Med nerver på helspänn klarar soldaterna situationen. 

Här avgörs kriget

Striden på slagfältet ses ofta som avgörande för att vinna krig. Men inte minst erfarenheterna från kriget i Ukraina visar att det är längre bak i kedjan som kriget verkligen avgörs.

Fungerar inte komplicerade logistikkedjor för förnödenheter som ammunition, drivmedel tillsammans med avtransporter av sårade soldater och utslagna fordon kan en hel armé snabbt falla ihop som ett korthus. 

Den svensk armén växer. Brigader med upp mot 5 000 soldater formas under en ny högre nivå – divisionen – som ska leda upp mot fem brigader. 

– Divisionens uppgift är att skapa förutsättningar för brigaderna att vinna sin strid. Detta medför bland annat ett behov att samordna divisionens bakre område så att allt understöd som behövs finns tillgängligt, säger överste Markus Gannerud, som står i ett stabstält framför en karta full med förbandsssymboler. 

Komplicerat

Invid står bataljonschefen, major Mona Bäck. Hennes jobb är mycket att planera komplicerade underhållskedjor inom brigads ram - och hon välkomnar den nya divisionsnivån. 

– Vi måste hämta förnödenheter från större områden än vad vi verkar i. Det är komplicerad materia. Vi måste gå in på andra brigadområden och ibland hämta i civila förråd långt ifrån oss, säger hon och fortsätter:  

– Därför är det jätteviktigt att det finns en högre nivå som samordnar, planerar och drar ut tidslinjalen för det sammantagna understödet. Det blir ett ovärderligt stöd. 

Överste Markus Gannerud fyller i:

– En försvarsmaktsövning som denna förstärker bilden av att arméns förband måste ha en god förmåga att verka tillsammans med övriga försvarsgrenar och territoriala förband i ett operativt sammanhang, med allt vad det innebär, säger han och fortsätter: 

– Övningens längd är även det en viktig komponent till att återinföra insikten om vad krigets krav medför på alla nivåer. Det är ett mycket bra tillfälle för att öva upp förmåga och ha tid att implementera vunna kunskaper, och inte vänta på att hantera identifierade erfarenheter i ett senare skede.

Vikten av långa övningar

Major Mona Bäck är inne på tredje veckan i fält. Hon poängterar på hur viktigt det är med långa övningar för logistiken.

– Nu ser vi exakt vilka logistikflöden som behövs. Är vi ute i fem dagar går det att fuska. Det går inte nu. Systemet trycktestas och det är enormt tillfredställande att se att de metoder vi har verkligen fungerar. 

Korpralen och transportgruppchefen Anders Olausson hukar i eldställning invid en terrängbil. Blicken spelar i terrängen framför honom. 

– Det har varit en jättebra övning. Jag har fått större förståelse för hur olika förband på olika nivåer och hur viktigt det är - men även hur mitt eget förband fungerar.