Försvarsmeteorolog – ett jobb med mycket goda utsikter

Som meteorolog i Flygvapnet är din primära uppgift att göra väderprognoser. Din prognos kommer att utgöra beslutsunderlag för de flygande enheterna och är en vital del i den kedja som får Flygvapnet att fungera.

Elins kontor uppe i flygledartornet på Luleå Kallax flygplats. När vädret är klart har hon en av stans bästa utsikter.
Elins kontor uppe i flygledartornet på Luleå Kallax flygplats. När vädret är klart har hon en av stans bästa utsikter.
När vädret är klart har Elin och de andra meteorologerna en av stans bästa utsikter Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Försvarsmeteorologen Elin har full koll på vädret.
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Under 1940-talet skedde många flygplanshaverier i samband med dåligt flygväder, vilket gjorde att Försvarsmakten efterfrågade egna flygmeteorologer. Med meteorologer, vars uppgift är att övervaka väderläget och identifiera faror eller svårigheter kopplade till det, minskade antalet haverier – även om en bidragande faktor till detta också är säkrare flygsystem.

 - En väderavdelning ser även till att effektivisera flygpassen, så att enheterna styr mot lämpliga övningsområden, så att tid och bränsle inte slösas i onödan. En militär väderavdelning, på plats på flottiljen de gör prognoser för, kan även ge mer detaljerade prognoser med tätare uppföljning än den civila flygvädertjänsten. Detta gör att stridsflyg och helikoptrar kan flyga säkert även då molnbaser eller siktvärden ligger nära deras gränser, säger Elin som är försvarsmeteorolog på Norrbottens flygflottilj, F 21.

I fredstid är väderavdelningens primära uppgift att öka flyg- och övningssäkerheten. I händelse av krig skiftar fokus. Uppgiften blir då istället att stötta enheter och staber med hur vädret kan användas för att taktisera kring operationer. Det är därför meteorologer även är taktiska officerare.

För att bli försvarsmeteorolog krävs en militär grundutbildning, fyra års universitetsstudier inom fysik med inriktning meteorologi och en officersexamen från Karlberg. Ansökan till försvarsmeteorolog kan man göra när som helst, man måste med andra ord inte ha genomgått någon av dessa utbildningar innan man ansöker. Söker man och blir antagen innan universitetsstudierna kommer man få lön under studierna och därmed slippa studielån. För att bli antagen genomgår man en så kallad utökad mönstring, vilket bland annat innebär tester av ens kognitiva förmåga (exempelvis stresstålighet, simultankapacitet och logiskt tänkande), samtal med flygpsykologer och tester hos flygmedicinskt centrum. Snarlikt pilottesterna.

Specialiserade på militära enheter och operationer

Det som skiljer ett jobb som meteorolog i Försvarsmakten mot ett jobb i det civila är den nära kontakten med ”kunder” eller enheter. Förutom att ”briefa” så diskuterar försvarsmeteorologer ofta direkt med piloterna och flygtjänstledarna. Att göra prognoser på vädret är något samtliga meteorologer ska kunna, men försvarsmeteorologer är också specialiserade på att förstå och kommunicera hur vädret påverkar militära enheter och operationer.

 - Det roligaste och mest intressanta med jobbet är just variationen, då vi till skillnad från civila meteorologer exempelvis deltar i övningar. Vi kan baseras med helikoptern i fjällen eller någonstans ute i skogen. Dessutom får vi träna på arbetstid, vara på skjutbanan och följa med flygplanet SK60 eller en helikopter upp i luften. Ena dagen är vädret bra och telefonen ringer knappt. Nästa dag är vädret dåligt och det är ingen lugn stund på hela passet, säger Elin.