Archerförsäljning innebär nyanskaffning

I dag undertecknande Storbritannien och Sverige ett försäljningsavtal avseende 14 Archersystem. Det betyder stora synergieffekter för artillerisystemets utveckling fastslår arméchef Karl Engelbrektson.
– Samarbetet med Storbritannien är efterlängtat och historiskt. Det innebär närmare samarbete på praktisk nivå med möjlighet till strategiska positiva effekter. I och med detta beslut lägger vi också omgående beställningar på nyanskaffning av Archer.

Archer
Archer
Archerfamiljen växer. Storbritannien köper 14 Archersystem med tillhörande utbildning. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

För två veckor sedan presenterade regeringen ett bilateralt samarbetsavtal med Storbritannien kring artillerisystemet Archer, vilket dels förbättrar underhåll och logistik för de pjäser som Sverige avser donera till Ukraina, dels möjliggör Storbritanniens donation av sitt nuvarande artillerisystem AS 90 till Ukraina.

Valet av ersättande artillerisystem föll på Archer, en pjäs som den brittiske arméchefen sir Patrick Sanders själv fick möjlighet att provskjuta vid sitt besök i Boden i fjol. Sammanlagt köper britterna 14 Archersystem, liksom utbildning och iordningställande av materielen.

– På vår nivå ser vi fram emot att fördjupa det redan välfungerande samarbete vi har med Storbritannien. Vi har sedan tidigare arbetat bra tillsammans med The Royal School of Artillery, där vi i och med beslutet kommer kunna ta ytterligare steg, säger artilleriinspektör Magnus Ståhl.