Samarbete ökar luftvärnsförmågan i norr

Att förstärka luftvärnsförmågan är en del av Försvarsmaktens tillväxt. I norr sker förstärkningen bland annat genom ett samarbete mellan Luftvärnsregementet Lv 6 i Halmstad och Norrbottens regemente I 19 i Boden.
– Vi har samarbete med I 19 på förbandschefsnivå, på planeringsnivå och snart även på genomförandenivå. I min roll som luftvärnsinspektör ser jag att detta stärker luftvärnsfunktionen i Försvarsmakten och särskilt i armén, säger chefen för Luftvärnsregementet Mikael Beck.

Underrättelseenhet 23
Underrättelseenhet 23
Luftvärnsregementet Lv 6 verkar i hela Sverige. Här i norrländsk vintermiljö tidigare i vinter. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Mikael Beck
Om införandet av luftvärnsförmåga i norr slår väl ut kan det bli en modell för införandet på fler platser, till exempel Gotland, säger Luftvärnsregementets chef överste Mikael Beck. Foto: Jessica Krantz/Försvarsmakten
Eldenhet 98
Luftvärnssoldater hanterar robot till Eldenhet 98. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
John Hansson
Stabschef vid Norrbottensbrigaden major John Hansson. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
byggnad
Spåren av tiden när det fanns ett luftvärnsregemente även i Boden finns fortfarande kvar. Luleå luftvärnskår Lv 7 verkade i olika former mellan 1942 och 2004. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Bo Wahlström
Planeringsofficer major Bo Wahlström vid Norrbottens regemente (I 19) är med i planeringen av att återinföra luftvärnsfunktionen i Boden. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Oscar Meijer
Luftvärnschef vid Norrbottensbrigaden, kapten Oscar Meijer, som utför ett tvåårigt bemanningsuppdrag åt Lv 6 Foto: Anders Fall/Försvarsmakten
Torbjörn Johannesson
Major Torbjörn Johannesson är planeringschef vid Luftvärnsregementet. Foto: Jessica Krantz/Försvarsmakten
Eldenhet 98
Eldenhet 98 vid verksamhet i norra Sverige. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Luftvärnssoldater
Luftvärnssoldater från Luftvärnsregementet. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

På I 19 märks tillväxten tydligt, och brigadluftvärn kommer att bli en viktig del av den.
– Alla funktioner som ingår i en brigad ska etableras i Boden. Luftvärn är bara en av dem men luftvärnet är speciellt eftersom det har specifik materiel. Det är också nytt att vi ska utbilda värnpliktiga inom alla funktionerna, säger John Hansson som är stabschef på Norrbottensbrigaden.

Att bidra till utvecklingen av brigaden ingår i Lv 6 uppdrag från Arméstaben.
– När armén växer behöver också robusta brigader nu stå i fokus. I detta ligger också brigaden på I 19 som upprätthåller det viktiga finsk-svenska samarbetet. Då är det naturligt att säkerställa att brigaden har luftvärnsförmåga. Det behövs för att möta det allmänna säkerhetsläget och lufthotet i synnerhet, säger Mikael Beck.

Redan idag bemannar Lv 6 en tjänst som luftvärnschef i Norrbottensbrigaden. Oscar Meijer, som är den som innehar det tvååriga bemanningsuppdraget, säger att arbetsuppgifterna är stimulerande.
– Brigadstaben genomför försvarsplanering och jag bidrar med luftvärnskompetens. Här är alla funktioner integrerade och jag har fått bättre kunskap om hur krig förs på markarenan, säger han.

Tidigare i år besökte planeringsofficer Bo Wahlström Lv 6 i Halmstad, tillsammans med sina kollegor som arbetar med luftvärnsetableringen i Boden, för att diskutera uppbyggnaden. Bland frågorna som avhandlades fanns infrastrukturfrågor, personaltillgång och skolplatser. 
– Luftvärnet ska öka väldigt mycket de närmsta åren och Halmstad kommer inte räcka till. Vi måste ha fler utbildningsplattformar i Sverige. Uppbyggnaden av luftvärnsförmågan i Boden kommer initialt att bli en ansträngning för Lv 6, men det är det värt eftersom det hjälper luftvärnet att expandera och ökar luftvärnskompetensen i Sverige, säger planeringschef Torbjörn Johannesson som är sammanhållande för samarbetet på Lv 6.

Det finns aspekter av uppbyggnaden av luftvärnsförmågor i norr som ännu inte är klara. Till exempel är det inte klart vilket luftvärnssystem som ska användas när utbildningen i Boden startas upp. Klart däremot är att från och med värnpliktsåret 2024/2025 ska Lv 6 utbilda ett antal plutonsbefälselever, och deras medföljande befäl, åt I 19 men i Halmstad.
– Tidigast från och med värnpliktsåret 2025/2026 ska värnpliktsutbildningen på luftvärn ske här uppe i Boden med ny materiel, säger Bo Wahlström.

– Värnpliktsutbildningen på plats i Boden måste komma igång. Gärna med lokal rekrytering i närområdet. Lv 6 är beredda att stötta under uppstartsåret och det ligger helt i vårt eget intresse att göra det så att det blir en bra start, säger Torbjörn Johannesson.

Alla inblandade verkar överens om att samarbetet hittills fungerat mycket bra och att det är positivt med en återetablering av luftvärnet i Boden.
– Som gammal luftvärnare tycker jag att det är jättekul att luftvärnet kommer tillbaka till Boden. Inte minst för brigaden. Det syns ju tydligt i Ukraina hur viktigt det är att ha ett bra luftvärn, säger Bo Wahlström.

Enligt Oscar Meijer har kriget i Ukraina inte påverkat arbetssätten i brigadstaben men däremot känslan av hur viktigt arbetet är.
– Jag har alltid tagit mitt arbete på allvar, men nu mer än någonsin känns det på riktigt. Det är väldigt stimulerande att få delta i samarbetet med Finland, i övningar och brigadstaben i Boden har ju en viktig geografisk position i norr, säger han.