Första materieltransporten från Mali klar

Just nu är Mali 17, där bland annat personal från Livgardet ingår, i full gång med att avveckla Sveriges bidrag till FN-insatsen.

Materiel lastas på flygplan
Materiel lastas på flygplan
Mali 17 jobbar hårt med att avveckla insatsen i Mali. Här lastas materiel på C17-planet. Foto: Jonas Bäsk/Försvarsmakten
Terrängfordon lastas på flygplan i Mali
Terrängfordon 16, Galten, har nu landat i Sverige. Foto: Jonas Bäsk/Försvarsmakten
Två soldater i blå FN-hjälmar vaktar transport
En uppgift som också löses av Mali 17 är att stötta med skydd och bevakning under lastningen av flygplanen. Foto: Jonas Bäsk/Försvarsmakten
Två soldater inuti en lastbil.
Mali 17 har logistikpersonal på plats som jobbar med avvecklingen av det svenska FN-bidraget. Foto: Jonas Bäsk/Försvarsmakten

Malistyrkan, Mali 17, har nu varit i insatsområdet i mer än en månad och genomfört den första flygtransporten hem. Det finns personal både i staden Gao och i huvudstaden Bamako. Mali 17 består av logistikpersonal som stöttar med inköp, resor och hantering av gods. Förutom det finns även en vaktgrupp med personal från främst Livbataljonen som har till uppgift att bevaka den svenska basen, Camp Midgård, och stötta med transporter till och från flygplatsen, bland annat.

– Arbetet i både Gao och Bamako går enligt plan, avvecklingen har precis gått in i det skede där vi skickar hem materielen med C17-plan. Det är en utmaning att både genomföra avvecklingen och planera för alla möjliga olika scenarion som den här dynamiska miljön innebär, säger major Martin Pamelius, stabschef för Mali17-förbandet.

Under de närmaste veckorna ska förbandet fortsätta arbetet med sanering, packning och lastning. Det som skickas hem är sådan materiel som är extra viktig att få hem så snart som möjligt, som till exempel sjukvårds- och it-utrustning. Förbandet arbetar även med att destruera ammunition och att montera ned master och vissa byggnader.

– Vi förbereder oss nu för att avveckla de stödsystem vi har, vilket kommer leda till att vi får gå tillbaka till att leda med papper och penna istället för med datorer och radioutrustning, säger Martin Pamelius.

Samtidigt som avvecklingen sker är det viktigt att se till att förbandet har ett bra egenskydd. Därför genomförs övningar inne på campen och patruller i det direkta närområdet.

Avvecklingsledare på plats är förvaltare Mats Norenborg och han säger att arbetet kommer att vara helt avslutat i slutet av april eller början av maj.

– Jag kan konstatera att vi ligger väl i fas med avvecklingen. När jag var hemma på leave sist mötte jag en av våra Galtar (terrängbil 16) som transporterades från flygplatsen. Det är häftigt att se det fordon som vi på Mali 17 vårdat och lastat på ett C17-plan vara hemma och rulla i Sverige, säger Mats Norenborg.