UNMIK – Kosovo

UNMIK uppgift var att leda en interimistisk civil administration med mål att befolkningen efterhand skall få betydande autonomi, att samordna alla internationella hjälporganisationers verksamhet, att stödja rekonstruktion av väsentlig infrastruktur, att vidmakthålla lag och ordning, att stödja mänskliga rättigheter samt att säkra flyktingars återkomst till Kosovo.

I ett unikt samarbete ledde FN lag och ordning samt civil administration, OSSE ledde arbetet att bygga demokratiska institutioner, EU ledde rekonstruktion och ekonomisk utveckling och NATO svarade för icke-polisiär säkerhet.

Fakta

UNMIK – United Nations Mission in Kosovo

Försvarsmaktens utlandsstyrka: 46 poliser till och med 31 december 1999

Geografiskt område: Kosovo

Högkvarter: Pristina

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 1244 (1999)

Etablerad: Juni 1999

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 4 500 poliser (1999)

Omkomna: 20 (december 2002) (ingen svensk)